Geološke ugotovitve o izvoru kamnine mejnika med Akvilejo in Emono

  • Anton RAMOVŠ

Povzetek

Mejni rimski kamen med Aquilejo in Emono, najden v strugi Ljubljanice pri Bevkah, je bil izklesan v rimskem nabrežinskem kamnolomu iz zgornjekrednega detritogenega ehinodermskega apnenca. Apnenec mejnega kamna ustreza tipu aurisina granitello, ki ga tudi danes lomijo v nabrežinskih kamnolomih in sestoji pretežno iz ostankov iglokožcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

.
Objavljeno
2002-01-01
Kako citirati
RAMOVŠA. (2002). Geološke ugotovitve o izvoru kamnine mejnika med Akvilejo in Emono. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8429
Rubrike
Epigrafika