Konserviranje in restavriranje rimskega meča z leseno nožnico iz reke Ljubljanice

  • Sonja Perovšek
  • Zoran Milič

Povzetek

Opisan je potek konserviranja in restavriranja rimskega meča v leseni nožnici, ki sta bili izvedeni v Konservatorsko-restavratorskem oddelku Narodnega muzeja Slovenije. S konservatorskimi posegi smo meč stabilizirali, mu ohranili obliko ter ga zaščitili pred nadaljnim propadanjem. Razkrili smo tudi podrobnosti, ki omogočajo boljše razumevanje izdelave nožnice meča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ISTENIČ, J. 2000, A Roman late-republican gladius from the River Ljubljanica. - Arh. vest. 51, 171-182.

KOESLING, V. 1991, Bericht zur Arbeitstagung - Konservierung von archäologischem Naßholz mit Zucker. - Arbeitsblätter für Restauratoren 1/91 - Gruppe 8, 206-208.

MILIĆ, Z., J. RANT in I. NEMEC 1997, Uporaba nevtronske radiografije pri konserviranju rimskega bodala. - Argo 40/1, 135-141.

ŠMIT, Ž. in P. PELICON 2000, Analysis of copper-alloy fit-ments on a Roman gladius from the river Ljubljanica - Arh. vest. 51, 183-187.

Objavljeno
2000-01-01
Kako citirati
PerovšekS., & MiličZ. (2000). Konserviranje in restavriranje rimskega meča z leseno nožnico iz reke Ljubljanice. Arheološki Vestnik, 51. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8240
Rubrike
Rimska doba