Numizmatične najdbe 3. in 4. st. pr. Kr. z najdišča Kale pri Krševici (jugovzhodna Srbija)

  • Petar Popović
Ključne besede: osrednji Balkan; Kale - Krševica; naselje 4.-3. st. pr. Kr.; numizmatične najdbe; Filip II;, Aleksander III; Kasander; Demetrij Poliorket; Damastij; Pelagija

Povzetek

Kale pri Krševici je do zdaj najsevernejše poznano najdišče z značilnostmi urbanega naselja iz 4. in prvih desetletij 3. st. pr. Kr. Novčne najdbe kraljev Filipa II., Aleksandra III., Ka-sandra, Demetrija Poliorketa in kovnice Pelagije kronološko sovpadajo z ostalimi arheološkimi najdbami, ki so bile odkrite pri dosedanjih raziskavah

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BORIĆ-BREŠKOVIĆ, B. 1994, Tokovi srebrnog novca u predrimskom i rimskom periodu. - In: I. Popović (ed.), Antičko srebro u Srbiji, 33-44, Beograd.

MAY, J. M. F. 1939, The Coinage of Damastion and the Lesser Coinages of the Illyro-Paeonian Region. - London.

MIKULČIĆ, I. and M. JOVANOVIĆ 1968, Helenistički oppidum iz Krševice kod Vranja. - Vranjski glasnik 4, 355-375.

POPOVIĆ, P. 2005, Kale - Krševica: Investigations 2001-2004. Interim Report. - Zbornik Narodnog muzeja 18/1, 141-174.

POPOVIĆ, P. 2006, Central Balkans between the Greek and Celtic World: Case Study Kale Krševica. - In: N. Tasić, C. Grozdanov (eds.), Homage to Milutin Garašanin, 523-536, Beograd.

UJES, D. 2002, Recherche sur la localisation de Damastion et ses mines. - Revue Numismatique 158, 103-129.

Objavljeno
2007-01-01
Kako citirati
PopovićP. (2007). Numizmatične najdbe 3. in 4. st. pr. Kr. z najdišča Kale pri Krševici (jugovzhodna Srbija). Arheološki Vestnik, 58. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8222
Rubrike
Numizmatika