Posoškovenetski areal v luči novejših epigrafskih najdb

Avtorji

  • Luka Repanšek

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.16

Ključne besede:

Posočje, prazgodovina, venetščina, paleografija, venetski napisi

Povzetek

Članek se posveča vprašanju diagnostičnih paleografskih prvin za posoški areal (tj. skupino venetskih napisov, odkritih v loku med Kobaridom, Idrijo pri Bači, Šentviško planoto in Cerknim) v okviru območja, na katerem se je med 6. in 1. st. pr. n. št. uporabljal venetski alfabet. Značilne prvine (najsi bo arhaizmi ali inovacije), kot so ugotovljive na podlagi že dolgo znanih in večkrat obravnavanih pisnih spomenikov Is 1 in Is 2, so sopostavljene podatkom, ki jih prinašajo novoodkriti napisi posoškega prostora (zlasti *Is 4, *Is 7, ki sta kot Is 1 in Is 2 nedvomno avtohtona), ter ponovno ovrednotene in dopolnjene v poskusu natančnejšega izrisa relevantnih izograf, ki posoško skupino napisov v venetskem alfabetu izdvajajo iz splošnovenetskega areala.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Luka Repanšek

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

CREVATIN, F. 1985, Pozzuolo del Friuli. – V: A. L. Pros- docimi (ur.), Rivista di epigrafia italica, 283–285.

CREVATIN, F. 1995, Nuovi testi venetici provenienti dal Friuli. – Incontri linguistici 18, 71–77.

CREVATIN, F. 2001a, Le iscrizioni venetiche del Friuli. – V: G. Bandelli, F. Fontana (ur.), Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all’età imperiale: Atti del Convegno, Arta Terme - Cividale, 29–30 settembre 1995, Studi e ricerche sulla Gallia cisalpina 13, 115–125.

CREVATIN, F. 2001b, Nuove iscrizioni venetiche provenienti dal Friuli. – Aquilea Nostra 72, 65–70.

CREVATIN, F. 2003, Nuovi frammenti ceramici con iscrizioni venetiche da Monte Sorantri di Raveo e da Verzegnis. – Aquileia Nostra 74, 149–154.

CREVATIN et al. 2012 = F. Crevatin, G. Righi, S. Vitri 2012, Frammento di lamina votiva con iscrizione venetica da Monte Sorantri (Raveo, Carnia). – Incontri linguistici 35, 11–13.

EICHNER, H., R. NEDOMA 2009, Neue vorrömische Inschriften aus Westslowenien: epigraphische und lin- guistische Evidenz. – V: G. Tiefengraber, B. Kavur, A. Gaspari (ur.), Keltske študije II. Studies in Celtic Archa- eology. Papers in honour of Mitja Guštin, Protohistoire Européenne 11, 65–75.

EICHNER et al. 1994 = H. Eichner, J. Istenič, M. Lovenjak 1994, Ein römerzeitliches Keramikgefäß aus Ptuj (Pettau, Poetovio) in Slowenien mit Inschrift in unbekanntem Alphabet und epichorischer (vermutlich keltischer) Sprache (Rimski lonček s Ptuja z napisom v neznani pisavi in v staroselskem, domnevno keltskem jeziku). – Arheološki vestnik 45, 131–142.

ISTENIČ, J. 1985, Zapisi v venetski pisavi na Koroškem in v Sloveniji. – Zgodovinski časopis 39/4, 313–334.

LAHARNAR, B., M. MLINAR 2014, Prazgodovinski srebrni daritveni ploščici s Šentviške planine. – Keria 16/1, 9–20.

LEJEUNE, M. 1951, Problèmes de philologie vénète III, La pseudo-déesse Lahvna à Idria. – Révue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes 25, 215–218.

LEJEUNE, M. 1974, Manuel de la langue vénète. – Heidelberg. LEJEUNE, M. 1976, Les problèmes du h vénète. – V: V. Pisani, C. Santoro (ur.), Italia linguistica nuova ed antica. Studi linguistici in memoria di Oronzo Parlangeli,147–171, Galatina.

MARINETTI, A. 1991, Due nuove iscrizioni venetiche dal Friuli. – Aquileia nostra 62, 211–214.

MARINETTI, A. 1998, Il venetico: bilancio e prospettive. – V: A. Marinetti, M. T. Vigolo, A. Zamboni (ur.), Varietà e continuità nella storia linguistica del Veneto. Atti del Convegno della Società italiana di glottologia, Padova-Venezia, 3-5 ottobre 1996, Biblioteca della Società italiana di glottologia 21, 49–99.

MARINETTI, A. 1999, Iscrizioni venetiche. Aggiornamento 1988–1998. – Studi Etruschi 63, 461–476.

MARINETTI, A. 2002, L’iscrizione votiva. – V: A. R. Se- rafini (ur.), Este preromana: una città e i suoi santuari, 180–184, Treviso.

MARINETTI, A. 2004, Venetico: rassegna di nuove is- crizioni (Este, Altino, Auronzo, S.Vito, Asolo). – Studi Etruschi 70, 389–408.

MARINETTI, A. 2009, Da Altno- a Giove: la titolarità del santuario I. La fase preromana. – V: G. Cresci Marrone, M. Tirelli (ur.), Altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia, 81–127, Roma.

MLINAR, M., F. CREVATIN 2012, Laminetta d’argento con iscrizione venetica proveniente da Vrh gradu sull’altipiano di Šentviška planota in Slovenia occiden- tale. – V: G. Borghello, V. Orioles (ur.), Per Roberto Gusmani, Studi in ricordo 2. Linguistica storica e teorica I, 287–294, Udine.

PELLEGRINI, G. B. 1970, Die vorrömische Inschrift vom Findenig-Thörl in Kärnten. – Neues aus Alt Villach 7 (= Jahrbuch des Stadtmuseums Villach 7), 7–21.

PELLEGRINI, G. B. 1981, Osservazioni epigrafiche (Epi- grafska ugotavljanja). – Arheološki vestnik 23, 311–314.

PELLEGRINI, G. B., A. L. PROSDOCIMI 1967, La lingua venetica I-II. – Padova, Firenze.

PROSDOCIMI, A. L. 1976, L’alfabeto (venetico) dell iscrizioni di Idria (Is 1, 2, 3) e gli alfabeti delle iscrizioni di Negau (A-B) e Vače. – V: V. Pisani, C. Santoro (ur.), Italia linguistica nuova ed antica. Studi linguistici in memoria di Oronzo Parlangeli, 203–229, Galatina.

PROSDOCIMI, A. L. 1978, Il venetico. – V: A. L. Prosdo- cimi (ur.), Popoli e civiltà dell’Italia antica VI. Lingue e dialetti, 258–380, Roma.

PROSDOCIMI, A. L. (ur.) 1985, Rivista di epigrafia itali- ca. – Studi Etruschi 51, 283–314.

PROSDOCIMI, A. L. 1988, Seconda parte: La lingua. – V: G. Fogolari, A. L. Prosdocimi (ur.), I Veneti antichi. Lingua e cultura. – Padova.

PROSDOCIMI, A. L., A. MARINETTI 1994, Nuovi ciotto- loni venetici iscritti da Padova paleoveneta. – V: B. M. Scarfì (ur.), Studi di archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, 171–194, Roma.

PRÓSPER, M. B. 2018, The Venetic agent nouns in -tōr- revisited. – V: J. M. Vallejo, I. Igartua, C. G. Castillero (ur.), Studia philologica et diachronica in honorem Joaquín Gorrochategui: Indoeuropaea et Palaeohispanica, Anejos de Veleia – Series minor 35, 543–471.

PRÓSPER, M. B. 2019, Celtic and Venetic in Contact: The Dialectal Attribution of the Personal Names in the Ve- netic record. – Zeitschrift für celtische Philologie, 7–52.

REPANŠEK, L. 2020, Towards the Interpretation of *Is 7. – V: Th. L. Markey, L. Repanšek (ur.), Revisiting Dispersions. Celtic and Germanic ca. 400 BC – ca. 400 AD. Procee- dings of the International Interdisciplinary Conference held at Dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenia; October 12 th – 14th, 2018, Journal of Indo-European Studies Monograph Series 67, 162–183.

SCHUMACHER, S. 2004, Die rätischen Inschriften. Ge- schichte und heutiger Stand der Forschung. – Budapest.

SZOMBATHY, J. 1903, Das Grabfeld zu Idria bei Bača. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1, 291–363.

TOMBOLANI, M. 1987, Materiali tipo La Tène da Altino (Venezia). – V: D. Vitali (ur.), Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V sec. a.C. alla romanizzazione, 171–189, Bologna.

TURK et al. 2009 = P. Turk, D. Božič, J. Istenič, N. Osmuk, Ž. Šmit 2009, New Pre-Roman Inscriptions from We- stern Slovenia: The Archaeological Evidence. – V: G. Tiefengraber, B. Kavur, A. Gaspari (ur.), Keltske študije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Guštin, Protohistoire Européenne 11, 47–64.

URLEB, M. 1979, Arheološke najdbe iz Stare Sušice pri Košani (Stara Sušica bei Košana). – Arheološki vestnik 30, 151–158.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Repanšek, L. (2022). Posoškovenetski areal v luči novejših epigrafskih najdb. Arheološki Vestnik, 73, 601–615. https://doi.org/10.3986/AV.73.16

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2020 Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva “Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”