Neolitske risbe v jami Bestažovci na Krasu

Avtorji

  • Andrej Mihevc

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.02

Ključne besede:

Kras, Bestažovca, Perkova pečina, neolitik, jama, sediment, krioturbacija, jamska umetnost, risbe

Povzetek

Jama Bestažovca je del starega vodoravnega jamskega rova, ki so ga preoblikovali zapolnitve s sedimenti, kraška denudacija in podiranja. Glavni rov Bestažovce je bil do nedavnega povezan s Perkovo pečino, o čemer pričajo arheološki ostanki. Kasneje je polzenje sedimenta zaprlo prehod in ločilo jami. To je zaščitilo Bestažovco pred zunanjimi vplivi in obiskovalci. Sedanji dostop v jamo je skozi 25 m globoko brezno. V jami smo našli na steni Glavnega rova 32 z rdečo okro narisanih risb, na stropu pa 28 z ogljem narejenih pik. Radiokarbonske datacije oglja kažejo, da je bil ta del Bestažovce dostopen še pred okrog 7000 leti. Risbe so verjetno enake starosti, lahko pa so tudi veliko starejše. To so prve do sedaj najdene neolitske jamske risbe v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andrej Mihevc

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za raziskovanje krasa
Titov trg 2
SI-6230 Postojna

Literatura

GAMS, I. 1963, Logarček. – Acta Carsologica 3, 7–84. Kataster jam IZRK ZRC SAZU in JZS = Kataster jam, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Društvo za raziskovanje jam Ljubljana = eKataster jam [https://www.katasterjam.si/].

MIHEVC, A. 1997, Načrt jame Bestažovca, kat. št. 3630, 13. 2. 1997 (hrani: arhiv IZRK; meritve: A. Mihevc, F. Gabrovšek; risba: A. Mihevc).

MIHEVC, A. 2001, Speleogeneza Divaškega krasa. – Zbirka ZRC 27. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503224

MIHEVC, A. 2009a, Cryoturbation of the sediments at the cave entrances – case studies from Skednena jama, Potočka zijalka and Bestažovca Cave. – V / In: Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and Archa- eology of the Stone Age / Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 51st Annual Meeting in Ljubljana, 14th–18th of April, 2009, 26, Erlangen.

MIHEVC, A. 2009b, Datiranje premikanja jamskih tal na primeru jame Bestažovca. – V / In: Zborovanje slo- venskih geomorfologov, Fara ob Kolpi, 23.–25. oktober 2009, 9, Ljubljana.

MIHEVC, A. 2010, Neolithic drawings in cave Bestažovca at Sežana / Neolitski crteži u jami Bestažovca kod Se- žane. – V / In: M. Garašić (ur. / ed.), Abstracts / Sažeci radova, 24–25, Zagreb.

MIHEVC, A., A. VELUŠČEK 2012, Neolithic drawings from cave Bestažovca, W Slovenia. – V / In: Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age / Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 54th Annual Me- eting, Toulouse, 10th–14th of April, 2012, 36, Erlangen.

SAKSIDA, V., I. TURK 1988, Merče. – Varstvo spomenikov 30, 200.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Mihevc, A. (2022). Neolitske risbe v jami Bestažovci na Krasu. Arheološki Vestnik, 73, 29–47. https://doi.org/10.3986/AV.73.02

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe