Acta historiae artis Slovenica

Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki izhaja dvakrat letno in prinaša članke o zgodovini umetnosti, s poudarkom na slovenskem, italijanskem in srednjeevropskem prostoru, kot tudi prispevke s področja likovne teorije ter kulturnozgodovinske prispevke, povezane z likovno umetnostjo. Besedila dopolnjujejo daljši povzetki v tujem jeziku oziroma v slovenščini, če je izvirnik tujejezičen, ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.Letn. 24, Št. 1 (2019)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Katarina Šmid PDF
Orfej med živalmi na ptujskem Orfejevem spomeniku – upodobitev ekfraze Filostrata Mlajšega?

Jure Vuga PDF
Podoba samogibljive skulpture malika, mehaničnega čudesa ali »avtomata« na Kranjskem oltarju

Boris Golec PDF
Višnjegorski slikarji 17. in 18. stoletja, njihovo socialno in naročniško okolje. Frančišek Karel (Francesco) Faenzi, Franc Faenzi, Janez Jakob Menhard (Mönhardt), Jakob Killer, Karel Ludvik Gentilli, Peter Straspurger, Franc Anton Nirenberger, Franc Ksav

Renata Komić Marn PDF
»Če bo hotel muzej pridobiti kaj boljših stvari, bo moral za nakup tvegati večje vsote.« Nakupi za Narodni muzej na dražbi Szapáryjeve zbirke v Murski Soboti

Barbara Vodopivec PDF
Restitucija predmetov kulturne dediščine iz Avstrije v Jugoslavijo po letu 1945

Jure Volčjak PDF
Cerkve goriške nadškofije na Kranjskem v času nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa. 1. del: Bistrski, gorenjski in metliški arhidiakonat