Št. 50 (2019)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Ana Jelnikar PDF (English)
Slovenske misijonarke v Indiji: Konteksti, metode in premisleki

Irena Avsenik Nabergoj PDF (English)
Misijonsko poslanstvo Cerkve v dialogu z nekrščanskimi verstvi

Helena Motoh PDF (English)
»Naš bengalski misijon«: Usklajevanje nacionalnih in transnacionalnih načrtov pri jugoslovanskih misijonarjih in misijonarkah v Bengaliji med obema vojnama

Tamara Ditrich PDF (English)
Odpoved indijskih žensk posvetnemu življenju: Pozabljeno poglavje v zgodovini indijskih religij

Benjamin Zachariah PDF (English)
Ali je jezik močnejši od tiskane besede? Razmišljanja o produkciji ustnih zgodovin in jezikih legitimitete

Nataša Rogelja Caf PDF (English)
Življenje v pismih: Antropološka refleksija korespondence slovenske misijonarke, sestre Konradine Resnik

Francesco della Puppa PDF (English)
Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v Italiji

Duška Knežević Hočevar, Sanja Cukut Krilić PDF (English)
Delovna mobilnost in migracije v vprašljivem demografskem umovanju

Lev Centrih PDF
»Maribor ob morju«: Zveza komunistov Slovenije in vprašanje poselitve Koprskega okraja v letih 1945–1965

Jernej Mlekuž PDF
Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: Kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965

Marina Lukšič Hacin PDF
Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije

Marjan Smrke PDF
Religioznost in velikodušnost do migrantov

Maja Gostič PDF
Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji

Lucija Kulihova PDF
Zavajajoči podatki na seznamih ladijskih potnikov kot posledica restriktivne ameriške migracijske zakonodaje

Gaziza Tolesh PDF (English)
Khaled A. Beydoun, American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear Oakland, California, University California Press, 2018