Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v Italiji

Francesco della Puppa

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v2019i50.7461

Povzetek

Članek je rezultat obsežnejšega raziskovalnega projekta, katerega cilj je bila analiza družbenega konstrukta možatosti bangladeških migrantov v Italijo. Konkretno gre za izkušnjo združevanja družine na primeru migrantov iz Bangladeša in njihovih žena. Avtor v začetnem delu s pomočjo nekaterih bourdieujevskih konceptov analizira pomen združitve družine, ki je za migrante temeljni akt inštituta odrasle moškosti. V nadaljevanju proučuje pomen te izkušnje za očete in taste migrantov, ki živijo v Bangladešu, kakor tudi njen vpliv na pojmovanje moškosti v skladu z njihovim privzgojenim habitusom in družbenim položajem.

Ključne besede

moškost migrantov; združitev družine; bangladeška diaspora; Italija; transnacionalnost;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v2019i50.7461

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##