OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE Z LOKALNIMI PRIPOVEDMI V PROSTORU
PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH LOCAL LEGENDS OF PLACE

Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470307

Abstract

V prispevku so predstavljene strategije in kriteriji, kako se lahko pripovedno izročilo v okviru tematskih poti in parkov s sodelovanjem s strokovnjaki premišljeno vključi v kulturno in turistično ponudbo posamičnih krajev in območij. Predstavljen je konkreten primer priprave tematske poti po Pohorju in Istri, pri čemer so bile iz arhivov, objav in na terenu evidentirane najznačilnejše pripovedi, ki so bile podlaga za pripravo drugih produktov. Osnovni cilj je ohranjanje izročila in ozaveščanje tako lokalnih prebivalcev kot tudi obiskovalcev.

***

The article presents the criteria and strategies for thoughtfully incorporating narrative folklore or local legends – with the aid of experts – into local cultural and touristic products linked to thematic paths and parks. The authors focus on the case of the preparation of thematic paths through Istria and Pohorje and the identified narratives – collected from archives and gathered through field research – that serve as the basis for the creation of the other products. The main goals are preserving narrative tradition and raising awareness among local residents as well as visitors.

Keywords

pripovedna kultura; pravljične poti; etnologija; folkloristika; kulturna dediščina // narrative culture; folktale paths; ethnology; folklore; cultural heritage

Full Text:

PDF

References

Bird, S. Elizabeth. 2002. It Makes Sense to Us: Cultural Identity in Local Legends of Place. Journal of Contemporary Ethnography 31 (5): 519–547.

Cashman, Ray. 2011. Storytelling on the Northern Irish Border: Characters and Community. Bloomington: Indiana University Press.

Chittenden, Tara. 2011. Opening the Door to Old Town Key West: Physical Thresholds in the Storied Narrative of the Conch Train Tour. Storytelling, Self, Society 7 (3): 169–187.

Cronin, Anne M. 2004. Advertising Myths: The Strange Half-Lives of Images and Commodities. London in New York: Routledge.

Delak Koželj, Zvezda. 2013. Etnolog in celostno ohranjanje kulturne dediščine. Traditiones 42 (1): 201–220. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420112

Dolgan, Marjan. 2014. Literarni atlas Ljubljane. Ljubljana: ZRC SAZU.

Dolžan Eržen, Tatjana, Ingrid Slavec Gradišnik in Nadja Valentinčič Furlan (ur.). 2014. Interpretacije dediščine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 48).

Frlic, Špela. 2016. Sodobno pripovedovanje folklornih pripovedi v slovenskem prostoru. Magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Goldstein, Diane, Sylvia Ann Gryder in Jeannie Banks Thomas. 2007. Haunting Experiences: Ghosts in Contemporary Folklore. Logan, Utah: Utah State University.

Golež Kaučič, Marjetka. 2018. Slovenska ljudska balada. Ljubljana: Založba ZRC (Folkloristični zapiski; 2).

Ivančič Kutin, Barbara. 2010. Folklorna pripoved v urbanem okolju, v javnem prostoru: Pripovedovalski dogodki v slovenski prestolnici. V: Irena Novak Popov (ur.), Vloge središča: Konvergenca regij in kultur. Ljubljana: Slovenski slavistični kongres, 200–209.

Ivančič Kutin, Barbara. 2013. Zvočni vodnik po tematski poti: Po sledeh pripovednega izročila Bovca. Zvočni CD. Ljubljana: AVL ZRC SAZU.

Ivančič Kutin, Barbara. 2017. Transformacije (slovstvene) folklore v sodobni kulturi: Krivopete v Zgornjem Posočju in Benečiji. Traditiones 46 (1–2): 37–54. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460102

Ivančič Kutin, Barbara in Suzana Marjanić. 2015. »Poslušajte, dragi ljudje, najboljša fabrika je turizem!«: Portret in zgodbe Jožeta Brileja iz Podčetrtka. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (3–4): 153–155.

Krawczyk-Wasilewska, Violetta, Theo Meder in Andy Ross (ur.). 2012. Shaping Virtual Lives: Online Identities, Representations and Conducts. Lodž: Widawnictwo Universytetu Łodžkiego.

Kropej, Monika. 2003. Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32 (1): 57–81.

Kropej, Monika. 2007. Folk Narrative in the Era of Electronic Media. Fabula 48 (1–2): 1–15. DOI: https://doi.org/10.1515/FABL.2007.002

Kropej, Monika. 2008. Od Ajda do Zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba.

Kropej, Monika. 2013. Istrian Folk Narrative Tradition from the Perspective of Changing Borders. Traditiones 42 (1): 187–200. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420111

Kropej, Monika. 2014. Narrative Tradition about King Matthias in the Process of Transformation. Slovenský národopis 62 (2): 256–258.

Kunčič, Mirko. 1940. Triglavske pravljice (Zv.1). Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Kunčič, Mirko. 1944. Triglavske pravljice (Zv. 2, 3). Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Mathisen, Stein R.. 1993. Folklore and Cultural Identity. V: Pertti J. Anttonen in Reimund Kvideland (ur.), Nordic Frontiers: Recent Issues in the Study of Modern Traditional Culture in the Nordic Countries. Turku: Nordic Institute of Folklore, 35–47.

Mencej, Mirjam. 2007. Po poteh zgodb. Podsreda: Kozjanski park.

Pöge-Alder, Kathrin. 2010. Strategien des öffentlichen Erzählens Heute. V: Ulrich Marzolph (ur.), Strategien des populären Erzählens. Göttingen: Universität Göttingen: 107–125.

Poljak Istenič, Saša. 2013. Tradicija v sodobnosti: Janče – zeleni prag Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC (Ethnologica – Dissertationes: 4).

Pregelj, Sebastijan in Gašper Troha. 2010. Literarne poti Ljubljane. Ljubljana: Študentska založba.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2014. V objemu dediščin. V: Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik in Nadja Valentinčič Furlan (ur.), Interpretacije dediščine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 48), 8–24.

Stokowski, Marek. 2013. Legends and Tales of Malbork Castle. TopSpot Guide.

Zipes, Jack. 2006. Fairy Tales and the Art of Subversion. New York: Routledge.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470307

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave