Vol 35, No 2 (2006)

GREGOR KREK (1840-1905)

Uredil / Edited by Jurij Fikfak

Table of Contents

Življenje in delo / Life and Work

Janez Dolenc PDF
PROF. DR. GREGOR KREK. ŽIVLJENJE IN DELO (1840–1905)
GREGOR KREKS LEBENSWEG
9–71

Univerza Karla in Franca v Gradcu / University of Graz

Walter Höflechner PDF
FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE KARLA IN FRANCA V ČASU GREGORJA KREKA
FACULTY OF ARTS OF THE KARL FRANZ UNIVERSITY IN GRAZ IN THE TIME OF GREGOR KREK
75–82

Alois Kernbauer PDF
GREGOR KREK IN ZAČETKI SLAVISTIKE NA UNIVERZI V GRADCU
GREGOR KREK AND THE BEGINNINGS OF SLAVIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF GRAZ
83–97

Stane Granda PDF
GRADEC IN SLOVENCI
GRAZ AND THE SLOVENIANS
99–103

Gregor Krek in literarna zgodovina in jezikoslovje / Gregor Krek and Literary History and Linguistics

Darko Dolinar PDF
GREGOR KREK IN LITERARNA ZGODOVINA
GREGOR KREK AND LITERARY HISTORY
107–118

Wolfgang Eismann PDF
GREGOR KREK IN SLOVANSKA LITERARNA VEDA
GREGOR KREK AND SLAVIC LITERARY STUDIES
119–128

Alenka Šivic – Dular PDF
GREGOR KREK IN JEZIKOSLOVJE
GREGOR KREK AND LINGUSTICS
129–137

Gregor Krek in raziskovanje ljudske kulture / Gregor Krek and The Study of Folk Culture

Jurij Fikfak PDF
GREGOR KREK IN ZAČETKI ZNANSTVENEGA RAZISKOVANJA KULTURE DRUGEGA
GREGOR KREK AND THE BEGINNINGS OF SCHOLARLY RESEARCH ON THE CULTURE OF THE OTHER
141–154

Marija Stanonik PDF
FOLKLORISTIČNI PORTRET GREGORJA KREKA
A FOLKLORISTIC PORTRAIT OF GREGOR KREK
155–192

Marija Klobčar PDF
KREKOVE PRESOJE LJUDSKEGA PESNIŠTVA
KREK’S VIEWS ON FOLK POETRY
193–203

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
ETNOLOŠKA BRANJA GREGORJA KREKA
ETHNOLOGICAL READINGS OF GREGOR KREK
205–233

Bibliografija / Bibliography

Drago Samec PDF
GREGOR KREK. Z BIBLIOGRAFIJO PO NJEGOVIH STOPINJAH
GREGOR KREK. WITH A BIBLIOGRAPHY TRACING HIS FOOTSTEPS
237–256