Vol. 13 (2010)

					View Vol. 13 (2010)
Published: 2015-05-05

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS