Vol 13 (2010)


Table of Contents

IN MEMORIAM

Monika Kropej PDF
Nikolai Mikhailov (Moskva, 11. 6. 1967 – Videm, 25. 5. 2010) 7-12

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Radoslav Katičić PDF
Vidova gora i sveti Vid
Die Vidova gora auf Brač und Sankt-Veit
15-32

Sven Wichert PDF
Die politische Rolle der heidnischen Priester bei den Westslaven
Politična vloga poganskih duhovnikov pri zahodnih Slovanih
33-42

Vladimir Peter Goss, Vesna Mikić PDF
Jakob, Jelena, and Bogdin – Three Miniatures on the Assigned Theme
Jakob, Jelena i Bogdin – tri minijature na zadanu temu
43-58

Julijana Visočnik PDF
Hrenova pridiga ob polaganju temeljnega kamna za kapucinski samostan v Ljubljani
Hren's Sermon upon Setting of the Foundation Stone for the Capuchin Monestary in Ljubljana
59-74

Anđelko Đermek PDF
Sustav svetišta oko Babožnice
The System of Sanctuaries around Babožnica
75-86

Aleksandr V. Koptev PDF
Reconstructing the Funeral Ritual of the Kievan Prince Igor (Primary Chronicle, sub anno 945)
Rekonstrukcija pogrebnih obredov ob smrti kijevskega princa Igorja («Nestorjeva kronika», sub anno 945)
87-106

Martin Golema PDF
Igrici ako archaickí poeti a žreci u pohanských Slovanov. Kam ukazujú stredoveké pramene i niektoré významové dimenzie praslovanského slova *jьgrьcь (jeho odvodenín a kontinuantov) vo vybraných slovanských etnojazykových tradíciach
Actors (Igrci) as Archaic Poets and Sacerdotal Priests among the Pagan Slavs. Medieval Sources and Some Dimensions of the Old Slavic Word *jьgrьcь (Its Derivate and Continuity) as Followed in Significant Slavic Ethnolinguistic Traditions
107-124

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS

Suzana Marjanić PDF
Dragon and Hero or How to Kill a Dragon – on the Example of the Legends of Međimurje about the Grabancijaš and the Dragon
Zmaj i junak ili kako ubiti zmaja na primjeru međimurskih predaja o grabancijašu i pozoju
127-150

Mirjam Mencej PDF
Simbolika niti in predenja v evropski folklori
The Symbolism of Spinning and Yarn in the European Tradition
151-170

Monika Kropej PDF
From Tradition to Contemporary Belief Tales: The “Changing Life” of Some Slovenian Supernatural Beings from the Annual Cycle
Od tradicije do sodobnih zgodb: spreminjajoče življenje nekaterih slovenskih bajeslovnih bitij letnega cikla
171-185

Zmago Šmitek PDF
Od staroslovanskega Svarožiča/Radogosta do slovenskega Kresnika
From the Ancient Slavic Svarožič/Radogost to the Slovene Kresnik
187-197

Marko Pijović PDF
Nekoliko misli o mogućem podrijetlu naziva Vlah
Some Ideas on the Possible Origin of the Term Vlach
199-210

Rolandas Kregždys PDF
Vostočnoslavjanskie bogi Kievskoj Rusi: Stribog (sopostavitel'nyj analiz dannyh slavjanskoj i baltijskoj mifologičeskih sistem
Eastern Slavic Gods of Kiev Russia: Stribog (Comparative Analysis of the Slavic and Baltic Mythological Data)
211-232

Mikhail Yevzlin PDF
O strukture treh gomerovskih gimnov: K Apollonu Delosskomu, K Apollonu Pifijskomu, K Germesu
On the Structure of the Three Homeric Hymns: To Delian Apollo, To Pythian Apollo, To Hermes
233-248

Patrice Lajoye PDF
Panagia Tricherousa. A Celtic Myth among the Slavic Popular Beliefs?
Panagija Troeručica, kel'tskij mif sredi slavjanskih narodnyh poverij?
249-254

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Dragica Haramija PDF
Mariborske vedute: razlagalne povedke o mestu in okolici
Maribor Views: Explanatory Tales of the City and Its Surroundings
257-272

Ambrož Kvartič PDF
Sodobne povedke: razmišljanje o »najbolj sodobnem« žanru pripovedne folklore
Contemporary Legends: A Reflection about the »Most Contemporary« Genre of Folk Narrative Research
273-290

Simona Klaus PDF
Folklore in Mass Media: National Garb, Places of Identity and Fairies in (Post)communist Advertising
Folklora v množičnih medijih: narodna noša, krajevne znamenitosti in vile v (post) komunističnem oglaševanju
291-306

GRADIVO / MATERIAL

Boris Čok PDF
Opis poganskega obreda v spodmolu Triglavca
Description of the Pagan Ritual in the Triglavca Rock Shelter near Divača Village
309-312

Ladislav Placer PDF
Triglavca, kraj češčenja plodnosti. Poizkus etimologije Divače
Triglavca Rock Shelter, Cult Place of Fertility. An Attempt at the Etymology of the Place Name Divača
313-323