Editorial Team

Editors-in-Chief

  1. dr. Monika Kropej Telban, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija/Slovenia
  2. dr. Katja Hrobat Virloget, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper, Slovenija/Slovenia

Editors

  1. dr. Roberto Dapit, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Via Petracco 8, 33100 Udine, Italija/Italia
  2. dr. Vlado Nartnik, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija/Slovenia

Review Editor

  1. dr. Saša Babič, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija/Slovenia