Igrici ako archaickí poeti a žreci u pohanských Slovanov. Kam ukazujú stredoveké pramene i niektoré významové dimenzie praslovanského slova *jьgrьcь (jeho odvodenín a kontinuantov) vo vybraných slovanských etnojazykových tradíciach
Actors (Igrci) as Archaic Poets and Sacerdotal Priests among the Pagan Slavs. Medieval Sources and Some Dimensions of the Old Slavic Word *jьgrьcь (Its Derivate and Continuity) as Followed in Significant Slavic Ethnolinguistic Traditions

Martin Golema

DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v13i0.1643

Abstract

Researched are the medieval sources of pagan Slavic actors (igrci) as archaic poets and sacerdotal priests, and some dimensions of the Old Slavic word *jьgrьcь as followed in significant Slavic ethnolinguistic traditions.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v13i0.1643

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Studia mythologica Slavica