Return to Article Details Igrici ako archaickí poeti a žreci u pohanských Slovanov. Kam ukazujú stredoveké pramene i niektoré významové dimenzie praslovanského slova *jьgrьcь (jeho odvodenín a kontinuantov) vo vybraných slovanských etnojazykových tradíciach<br>Actors (Igrci) as Archaic Poets and Sacerdotal Priests among the Pagan Slavs. Medieval Sources and Some Dimensions of the Old Slavic Word *jьgrьcь (Its Derivate and Continuity) as Followed in Significant Slavic Ethnolinguistic Traditions</br> Download Download PDF