Uvodna analiza o odnosu do narečij v avstrijski in slovenski Koroški

  • Grant H Lundberg Brigham Young University

Povzetek

Prispevek prinaša uvodno analizo internetne ankete o odnosu do narečij in o sprejemanju narečij, narejene na slovensko govorečih področjih avstrijske in slovenske Koroške. Rezultati ankete so v veliki meri potrdili pričakovane rezultate. Velika večina anketirancev na obeh straneh meje zatrjuje, da uporablja in ceni lokalno narečje. Manjši odstotek v avstrijski Koroški meni, da odlično obvlada lokalno narečje in da mladi tam govorijo predvsem lokalno narečje. Nasploh pa je delež odgovorov, ki meni, da lokalno narečje umira, razmeroma velik: 35 % na slovenskem Koroškem in 75 % na avstrijskem Koroškem. Anketiranci menijo, da lokalno narečje izpodriva splošni pogovorni jezik na Slovenskem oziroma nemščina v Avstriji. Kaže, da se lokalna narečja v večji meri približujejo splošnemu pogovornemu jeziku kakor regionalnemu narečju. Takšen razvoj ni dober za ohranitev narečij, še posebej v avstrijski Koroški.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Kontra, Miklos. 2002. “Where is the ‘Most Beautiful’ and the ‘Ugliest’ Hungarian Spoken?” Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 2. (ed. Daniel Long and Denis Prestion): 205-18. Amsterdam, Netherlands: Benjamins.

Lundberg, Grant H. 2014. “Dialect Leveling and Local Identity in Slovenia.” New Insights into Slavic Linguistics. (ed. Jacek Witkoś and Sylwester Jaworski): 241-52. Frankfurt am Main: Peter Lang.

--. 2013. Dialect Leveling in Haloze, Slovenia (Zora 91). Maribor: Mednarodna knjižna zbirka ZORA.

--. 2010. “Dialect Usage in Slovenia.” Slovene Studies 32/1-2: 43-66.

--. 2007. “Perceptual Dialectology and the Future of Slovene Dialects.” Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 6: 97-109.

Neweklowsky, Gerhard. 1999. “Iz zgodovine klasifikacije slovenskih narečij na Koroškem in nove naloge slovenske dialektologije.” in Logarjev zbornik (ed. Zinka Zorko and Mihaela Koletnik). 16-26. Maribor: Zora.

Preston, Denis. 1999. “Introduction.” Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 1. (ed. Denis Preston): xxiii-xl. Amsterdam: Benjamins.

Priestly, Tom and Ruxandra Comanaru. 2009. “Identity among the Minority Slovenes of Carinthia, Austria.” Rasprave in gradivo 28: 6-23.

Pronk, Tijmen. 2009. The Slovene Dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria. Amsterdam: Rodopi.

Van Bezooijen, Renee. 2002. “Aesthetic Evaluations of Dutch: Comparisons across Dialects, Accents and Languages.” Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 2. (ed. Daniel Long and Denis Preston): 13-30. Amsterdam, Netherlands: Benjamins.

Zorko, Zinka. 2009. “Koroško mižiško narečje v luči novih glasoslovnih raziskav.” Slavia centralis (2): 33-49.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
H LundbergG. Uvodna analiza o odnosu do narečij v avstrijski in slovenski Koroški. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 2. december 2021.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7366
Rubrike
Članki