Členkovni stavki

  • Mojca Smolej Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Vlogo modifikacije nemalokrat opravljajo členkovni stavki, ki vstopajo v priredna ali podredna razmerja s pred ali za njimi stoječimi stavčnimi strukturami le na formalno skladenjski ravni, na pomenski ravni ostaja to razmerje (smiselno) neizpolnjeno. K razumevanju skladenjske in pomenske vloge členkovnih stavkov je nujno pristopiti s konstrukcijskega zornega kota. Konstrukcijska metoda namreč v svojo analizo hkratno vključuje tako pomen kot obliko oz. strukturo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel. 1956. Slovenska slovnica. Ljubljana: DZS.

Anton Breznik. 1934. Slovenska slovnica za srednje šole. Celje: Družba sv. Mohorja.

William Croft. 2009. Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Jožica Gelb. 1969. Podredje v vlogi priredja. JiS 5/14. 136–139.

Adele E. Goldberg. 1995. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: The University of Chicago Press.

Maciej Grochowski. 1986. Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia. Warszawa: PAN.

Dušan Jovanović. 1981. Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre. Ljubljana: MK.

René Métrich, Eugene Faucher, Gilbert Courdier. 1993. Les Invariables difficiles. Dictionnaire allemand-français des particules, connecteurs, interjections et autres mots de la communications. Nancy: Université de Nancy.

Mladina, 18 January 2013, no. 3.

Jacques Moeschler, Anne Reboul. 1994. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris: Seuil.

Breda Pogorelec. 1963. Veznik v slovenščini. Doctoral dissertation at the Department of Slavistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

SSKJ: www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

SSKJ2: www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2, www.ssskj2.si

Anton Sovre. 1965. “Nepravi relativniki.” Jezikovni pogovori. Ljubljana: Cankarjeva založba. 125–131.

Jože Toporišič. 1974/75. Esej o slovenskih besednih vrstah. JiS 20. 295–305.

Jože Toporišič. 1991. Členki in njihovi stavčni ustrezniki. 27th Seminar of the Slovene Language,

Literature and Culture (SSJLK). Ljubljana: Department of Slavistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana. 3–16.

Jože Toporišič. 2000. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Branislava Vičar. 2011. Parenteza v novinarskem in parlamentarnem diskurzu. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Faculty of Arts, University of Maribor.

Andreja Žele. 2014. Slovar slovenskih členkov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Smolej M. Členkovni stavki. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 28. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7363
Rubrike
Članki