Marko Jesenšek. Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi. (Zora 117.) Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016. 235 pp.

  • Nada Šabec

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bernstein, Basil. 1971. Class, Codes and Control: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. London: Routledge & Kegan Paul.

Ferguson, Charles A. 1959. Diglossia. Word 15: 325–340.

Šabec, Nada. 2016. O angleščini, njeni vlogi v svetu in v slovenskem visokošolskem izobraževanju. Dialogi 52/7–8: 65–80.

Objavljeno
2019-03-11
Kako citirati
1.
Šabec N. Marko Jesenšek. Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi. (Zora 117.) Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016. 235 pp. SJ-SLS [Internet]. 11. marec 2019. [citirano 30. november 2021.];110. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7348
Rubrike
Ocena