Дискурсивные формулы подтверждения в типологической перспективе

  • Полина Бычкова [Polina Byčkova]
Ključne besede: diskurzivne formule, leksikalna tipologija, pragmatična tipologija, konstrukcijska slovnica, govorna dejanja

Povzetek

Prispevek predstavlja zasnovo tipološke študije pragmatičnih zgradb v vlogi odgovora (rus. Ne govori!, sl. Kaj si pa misliš!). Zasnova tipologije je izdelana po modelu moskovske leksikalnotipološke raziskovalne skupine. Na podlagi gradiva iz vzporednih korpusov in vprašalnikov analiziramo ruske, slovenske in italijanske diskurzivne formule s pomenom pritrjevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aijmer 1996 = Karin Aijmer, Conversational routines in English: convention and creativity, Routledge, 2014.
Byčkova et al. 2019 = Полина А. Бычкова et al., Дискурсивные формулы, полисемия и жестовое маркирование, в: Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова 21 (2019), 257–284.
[Polina A. Byčkova et al., Diskursivnye formuly, polisemija i žestovoe markirovanie, v: Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova 21 (2019), 257–284.]
Enfield et al. 2019 = Nick J. Enfield et al., Polar answers, Journal of Linguistics 55.2 (2019), 277–304.
Fillmore 1976 = Charles J. Fillmore, Frame semantics and the nature of language, Annals of the New York Academy of Sciences: conference on the origin and development of language and speech 280.1 (1976), 20–32.
Fillmore et al. 1988 = Charles J. Fillmore et al., Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: the case of let alone, Language (1988), 501–538.
François 2008 = Alexandre François, Semantic maps and the typology of colexification: intertwining polysemous networks across languages, in: Martine Vanhove (ed.), From Polysemy to Semantic Change: Towards a Typology of Lexical Semantic Associations, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2008 (Studies in Language Companion Series 106), 163–215.
Goddard 2010 = Cliff Goddard, The natural semantic metalanguage approach, in: The Oxford handbook of linguistic analysis, ed. Bernd Heine – Heiko Narrog, Oxford: Oxford University Press, 2010, 459–484.
Heine 2013 = Bernd Heine, On discourse markers: grammaticalization, pragmaticalization, or something else?, in: Linguistics 51.6 (2013), 1205–1247.
Koptjevskaja-Tamm et al. 2016 = Maria Koptjevskaja-Tamm et al., The semantics of lexical typology, in: Nick Riemer (ed.), The Routledge Handbook of Semantics, London – New York: Routledge, 2016, 434–454.
Lander et al. 2012 = Yury Lander et al., Verbs of aqua-motion: semantic domains and lexical systems, in: Mila Vulchanova – Emile van der Zee (eds.), Motion encoding in language and space 6, Oxford: Oxford University Press (2013), 67–83.
Majid 2012 = Asifa Majid, A guide to stimulus-based elicitation for semantic categories, in: The Oxford handbook of linguistic fieldwork, Oxford: Oxford University Press, 2012, 54–71.
Meterc 2016 = Matej Materc, Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi, Jezikoslovni zapiski 22.1 (2016), 39–49.
Pomerantz 1978 = Anita Pomerantz, Compliment responses: notes on the co-operation of multiple constraints, in: Jim Schenkein (ed.), Studies in the organization of conversational interaction, Academic Press (1978), 79–112.
Pužajeva et al. 2018 = Светлана Ю. Пужаева et al., Автоматическое извлечение дискурсивных формул из текстов на русском языке, в: Вестник Новосибирского государственного университета: лингвистика и межкультурная коммуникация 16.2 (2018), 5–18.
[Svetlana Ju. Pužaeva et al., Avtomatičeskoe izvlečenie diskursivnyh formul iz tekstov na russkom jazyke, v: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta: lingvistika i mežkul’turnaja kommunikacija 16.2 (2018), 5–18.]
Rakhilina – Reznikova 2016 = Ekaterina V. Rakhilina – Tatjana I. Reznikova, A frame-based methodology for lexical typology, in: Päivi Juvonen – Maria Koptjevskaja-Tamm (ed.), The lexical typology of semantic shifts, Berlin: de Gruyter, 2016, 95–129.
Ryzhova – Obiedkov 2017 = Daria Ryzhova – Sergei Obiedkov, Formal concept lattices as semantic maps, in: Ekaterina Artemova et al. (eds.), Computational linguistics and language science, Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2017, 78–87.
Rzymski et al. 2020 = Christoph Rzymski et al., The Database of Cross-Linguistic Colexifications, reproducible analysis of cross-linguistic polysemies, Sci Data 7.13 (2020).
Snoj 2016 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 32016.
Uhlik – Žele 2018 = Mladen Uhlik – Andreja Žele, Brezosebne zgradbe v slovenščini: kontrastiva z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino, Jezikoslovni zapiski 24.2 (2018), 99–112.
Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
1.
Полина Бычкова [Polina Byčkova]. Дискурсивные формулы подтверждения в типологической перспективе. JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 27. oktober 2021.];26(2):111-28. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9293
Rubrike
Razprave in članki