Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: glagolski časi in izbrane glagolske oblike

  • Suzana Todorović
Ključne besede: miljski narečni govor, istrskobeneško narečje, glagolski časi, glagolske oblike, dialektološka raziskava

Povzetek

V prispevku so prikazane glagolske oblike, ki jih govorci miljske istrobeneščine uporabljajo v vsakodnevni komunikaciji. Za posamezne načine upovedovanja prikazujemo spregatve pomožnih glagolov ˈeṡer ‘biti’ in γaˈver ‘imeti’ ter spregatvene vzorce za pravilne glagole s končnicami -ar, -er in -ir. Pravila rabe miljskih glagolskih oblik so podobna pravilom, ki jih narekuje italijanska slovnica, izvzemši rabo konjunktiva in pogojnika, predvsem pri tako imenovanem hipotetičnem dogodku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dardano – Trifone 2013 = Maurizio Dardano – Pietro Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna: Zanichelli, 2013.
Filipi 1993 = Goran Filipi, Istriotski jezikovni otoki v Istri, Annales: series historia et sociologia 11 (1993), 275−284.
Folena 1968–1970 = Gianfranco Folena, Introduzione al veneziano »de là da mar«, Bollettino dell’Atlante linguistico mediterraneo, 10–12 (1968–1970), 331–376.
Todorović 2016 = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.
Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra, Koper: Libris, 2017.
Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem, Koper: Libris, 2018.
Todorović 2019a = Suzana Todorović, Istrobeneščina v krogu drugih jezikov in govorov v slovenskih obmorskih krajih, Koper: Libris, 2019.
Todorović 2019b = Suzana Todorović, Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: od fonemskega sestava do zaimkov, Jezikoslovni zapiski 25.2 (2019), 97–111.
Zamboni 1979 = Alberto Zamboni, Le caratteristiche essenziali dei dialetti veneti: guida ai dialetti veneti, ur. Manlio Cortelazzo, Padova: Cleup, 1979.
Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
1.
Todorović S. Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: glagolski časi in izbrane glagolske oblike. JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 27. oktober 2021.];26(2):61-3. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9290
Rubrike
Razprave in članki