Istrsko pogovorno in narečno (za) dobro roko

Metka Furlan

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7564

Povzetek

Besedna zveza za dobro roko se kot hapaks legomenon pojavlja v romanu Ženska drugje pisateljice Maje Gal Štromar, izvira pa iz slovenske narečne istrske govorice, kjer je (za) dobro roko kalk istrskobeneškega *(par) la bonaman. Italijanska narečna beseda (la) bonaman izvira iz severnoitalijanskega območja, kjer je bila prvotno del pozdravne formule pri obrednih novoletnih obhodih, ki so na Slovenskem znani kot koledovanje.

Ključne besede

fraza; kalk; sklop; pomenski arhaizem; slovensko istrsko narečje; istrobeneščina; obredni novoletni obhodi; koledovanje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Balbi ‒ Moscarda Budić 2003 = Maria Balbi ‒ Maria Moscarda Budić, Vocabolario del dialetto di Gallesano d’Istria, Fiume: Unione Italiana – Trieste: Università Popolare – Rovigno: Centro di Ricerche Storiche, 2003.

Battisti-Alessio = Carlo Battisti – Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano I–V, Firenze: G. Barbera editore, 1950–1957.

Boerio 1867 = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, terza edizione aumentata e corretta, Venezia: Reale tipografia di Giovanni Cecchini, 1867.

Bottin 2003 = Renzo Bottin, Al graisan: vocabolario e grammatica del dialetto nell’isola di Grado etimologico, fraseologico, ed analogie con il dialetto veneziano antico, il chioggiotto, il friulano, il triestino e l’istriano, Udine: Litografia Ponte, 2003.

Brecelj 2005 = Marijan Brecelj, Furlansko-slovenski slovar, Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2005

Doria 1987 = Mario Doria, Grande dizionario del dialetto veneto storico, etimologico, fraseologico, con la collaborazione di Claudio Noliani, Trieste: Edizioni Il Meridiano, 1987.

Francetić 2015 = Ivan Francetić, Rječnik boljunskih govora, izvorni rukopis uredila, priredila i popratila etimološkim komentarima Sandra Tamaro, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015.

Gal Štromar 2017 = Maja Gal Štromar, Ženska drugje, Novo mesto: Goga, 2017.

Garzanti 1987 = Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano: Garzanti editore, 1987.

Grimm = Jacob Grimm ‒ Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch 1–33: Nachdruck, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984.

Jakomin 1995 = Dušan Jakomin, Narečni slovar Sv. Antona pri Kopru, Trst: Škedenjski etnografski muzej, 1995.

Kuret 1989 = Niko Kuret, Praznično leto Slovencev 2, Ljubljana: Družina, 1989.

Lusa 2012 = Ondina Lusa con la collaborazione di Marino Bonifacio, Le perle del nostro dialetto I, Pirano: Comunità degli Italiani »Giuseppe Tartini«, Il Trillo, 2012.

Manzini ‒ Rocchi 1995 = Giulio Manzini ‒ Luciano Rocchi, Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Trieste − Rovigno: Unione Italiana − Fiume, Università popolare Trieste, Istituto regionale per la cultura Istriana − Trieste, Regione del Veneto − Venezia, 1995.

Meyer-Lübke = Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1911.

NP = Il nuovo Pirona: vocabolario friulano, aggiunte e correzioni riordinate da Giovanni Frau per la seconda edizione (1922), Udine: Società filologica friulana, 2004

Pellizzer 1992 = Antonio Pellizzer ‒ Giovanni Pellizzer, Vocabolario del dialetto di Rovigno d’Istria, Trieste − Rovigno: Unione Italiana − Fiume: Università popolare di Trieste, 1992.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–1895, elektronsko izdajo iz leta 2006 uredile Metka Furlan, Helena Dobrovoljc in Helena Jazbec, Ljubljana: Založba ZRC, 2006.

Rosamani 1990 = Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano dei dialetti parlati nella regione Giuliano-Dalmata quale essa era stata costituita di comune accordo tra i due stati interessati nel convegno di Rapallo del 12-XII-1920, Trieste: Lint, 1990.

Schuster-Šewc = Heinz Schuster-Šewc, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache 1–5, Bautzen: VEB Domowina-Verlag, 1983–1996.

Skok = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

Šlenc 1997 = Sergij Šlenc, Veliki italijansko-slovenski slovar = Il grande dizionario italiano-sloveno, Ljubljana: DZS, 1997.

Šlenc 2006 = Sergij Šlenc, Veliki slovensko-italijanski slovar = Grande dizionario sloveno-italiano, Ljubljana: DZS, 2006.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra: Dekani, Hrvatini, Škofije, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem: Bertoki, Puče, Sveti Anton, Koper: Libris, 2018.

Vascotto 1987 = Antonio Vascotto, Voci della parlata isolana nella prima metá di questo secolo, Imola: Galeati, 1987.

VDSI = Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana II: BÒ‒BZÖGN, Lugano: Fotocomposizione Taiana ‒ Tip. S.A. Natale Mazzuconi, 1971−1991.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7564

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.