Delavnica akademski slovar sodobne češčine novembra 2016 v Pragi

  • Domen Krvina
  • Matej Meterc
  • Andrej Perdih

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Akademický slovník 2016 = Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovniky a jejich uživatelé v 21. století: sbornik abstraktů z workshopu, ur. Michaela Lišková – Veronika Vodrážková – Zuzana Děngeová, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016 〈http://lexiko.ujc.cas.cz/studie/Workshop.sborn%C3%ADk%20s.1-80_red.pdf〉.

Beneš 2016 = Martin Beneš, Zdroje a kritéria stylových charakteristik jazykových prostředků a jak je zjistit, v: Akademický slovník 2016, 22–23.

Cvrček 2016 = Václav Cvrček, Složení korpusu SYN2015 a jeho zpracování, v: Akademický slovník 2016, 26–27.

Děngeová 2016 = Zuzana Děngeová, Revize hesel v prostředí webové aplikace Alexis, v: Akademický slovník 2016, 28–29.

Chocholová 2016 = Bronislava Chocholová, Opis prác na jednom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka, v: Akademický slovník 2016, 30–32.

Jarošová 2016 = Alexandra Jarošová, Norma v kontexte spisovnosti a kodifkácie, v: Akademický slovník 2016, 33–34.

Kochová – Opavská 2016 = Pavla Kochová – Zdeňka Opavská, Akademický slovník současné češtiny, v: Akademický slovník 2016, 40–42.

Křen 2016 = Michal Křen, Frekvenční slovníky češtiny, v: Akademický slovník 2016, 47–48.

Lišková 2016 = Michaela Lišková, Exemplifkace termínů v Akademickém slovníku současné če- štiny, v: Akademický slovník 2016, 51–52.

Prošek 2016 = Martin Prošek, Slovník češtiny pojatý jako moderní »learner’s dictionary«?, v: Akademický slovník 2016, 63.

Smejkalová 2016 = Kamila Smejkalová, Morfologické varianty ve vztahu k normě a kodifkaci, v: Akademický slovník 2016, 64–65.

Štěpánková 2016 = Barbora Štěpánková, Pro koho jsou synsémantika ve slovníku, v: Akademický slovník 2016, 70–71.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Krvina D, Meterc M, Perdih A. Delavnica akademski slovar sodobne češčine novembra 2016 v Pragi. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6986