K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus) / K razlagi čeških imen za košeničico (Sarothamnus)

Ilona Janyšková

DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.23.2.6909

Povzetek

Članek podaja pregled dosedanjih razlag etimološko ne povsem jasnega češkega botaničnega termina janovec. Pojasnjuje semantično motivacijo čeških narečnih poimenovanj košeničice glede na semantične vzporednice v drugih jezikih.

Ključne besede

etimologija; semantična motivacija; češčina; ljudsko poimenovanje rastlin

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Achtarov 1939 = Материали за български ботаничен речник, събрани от Б. Давидов и А. Явашев, подредени от М. Шосев и П. Балабанова, допълнени и редактирани от Б. Ахтаров, София, 1939.

ALJ = Archiv lidového jazyka českého uložený v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně.

Annenkov 1878 = Николай И. Анненков, Ботанический словарь, Санкт-Петербург, 1878.

Bartoš 1886–1895 = František Bartoš, Dialektologie moravská 1–2, Brno, 1886–1895.

Bartoš 1906 = František Bartoš, Dialektologický slovník moravský, Praha, 1906.

BER = Български етимологичен речник 1–, ред. В. И. Георгиев – И. Дуриданов – Т. А. Тодоров, София, 1971–.

Bjeletić 2009 = Марта Бjелетић, Jош jедном о с.-х. занов(иj)етати (проблеми етимолошке праксе), in: Studia etymologica Brunensia 6, eds. I. Janyšková – H. Karlíková, Praha, 2009, 27–36.

Buffa 1972 = Ferdinand Buffa, Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry: k histórii slovenského odborného slovníka, Bratislava, 1972.

Carnoy 1959 = Albert Carnoy, Dictionnaire étymologique des noms grecs de plantes, Louvain, 1959.

ČJA = Český jazykový atlas 1–5, Praha, 1992–2005.

Čouka 1929 = František Čouka, Lidové názvy rostlin z Moravy, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 41–42 (1929), 122–124.

Ernout – Meillet 1959 = Alfred Ernout – Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots, Paris, 41959.

ESStč = Elektronický slovník staré češtiny 〈http://vokabular.ujc.cas.cz, 25. 7. 2017〉.

EWAhd = Albert L. Loyd – Otto Springer – Rosemarie Lühr, Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen 1–, Göttingen – Zürich, 1988–.

Gebauer 1894–1929 = Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého 1–4, Praha, 1894–1929.

Hadač 1958 = Emil Hadač, Lidové názvy vyšších rostlin Plzeňského okresu, in: Sborník Vyšší Pedagogické školy v Plzni: biologie – chemie, Praha, 1958, 37–70.

Hadač 1996 = Emil Hadač, Lidová jména rostlin v západních Čechách, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni: příroda 94 (1996), 5–22.

Hadač – Hadačová – Spal 1964 = Emil Hadač – Alena Hadačová – Jaromír Spal, Jména rostlin na Chodsku, in: Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: jazyk a literatura 5 (1964), 5–60.

Hadač – Tomková-Součková 1994 = Emil Hadač – Milada Tomková-Součková, Lidová jména rostlin z Podorličí, in: Panorama 2 (1994), Dobré, 1–16.

Hubáček 1949 = Jaroslav Hubáček, Lidové názvy rostlin na Uherskohradištsku, in: Vlastivědný sborník okresu Uherskohradištského 3, Uherské Hradiště, 1949, 82–83.

Jindřich 2007 = Jindřich Jindřich, Chodský slovník, sestavil J. Kotal, Plzeň, 2007.

Jirásek – Zadina – Blažek 1957 = Václav Jirásek – Rudolf Zadina – Zdeněk Blažek, Naše jedovaté rostliny, Praha, 1957.

Königsmark 1942 = Josef Königsmark, Lidová jména rostlin na Rokycansku, Naše řeč 26 (1942), 28–29.

Kosík 1941 = Vladimír Kosík, Slovník lidových názvů rostlin, Praha, 1941.

Kott 1910 = František Št. Kott, Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému, Praha, 1910.

Lajnert 1954 = Jan Lajnert, Rostlinske mjena serbske – němske – łaćanske, Berlin, 1954.

Loma 1990 = Александар Лома, Позаjмљенице из непознатог jезика у прасловенском (Georg Holzer, Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen), Jужнословенски филолог 46 (1990), 87–122.

Machek 1954 = Václav Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha, 1954.

Machek 1957 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957.

Machek 1968 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968.

Majewski 1889–1894 = Erazm Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich 1–2, Warszawa, 1889–1894.

Marzell 1913 = Heinrich Marzell, Die Tiere in deutschen Pflanzennamen, Heidelberg, 1913.

Marzell 1943–1979 = Heinrich Marzell, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen 1–5, Leipzig, 1943–1979.

Mathioli 1596 = Herbář aneb Bylinář... Petra Ondřeje Mathiola... z německého pak jazyka v český přeložený od Adama Hubera z Rysnbachu D. – Danyele Adama z Veleslavína, Praha, 1596.

Matzenauer 1870 = Anton Matzenauer, Cizí slova ve slovanských řečech, Brno, 1870.

Miklošič 1886 = Franz Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886.

Palkovič 1820–1821 = Juraj Palkovič, Böhmisch‑deutsch‑lateinisches Wörterbuch 1–2, Praha, 1820–1821.

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko‑nemški slovar 1–2, Ljubljana, 1894–1895.

Polívka 1900–1904 = František Polívka, Názorná květena zemí koruny české 1–4, Olomouc, 1900– 1904.

Rejzek 2008 = Jiří Rejzek, The Proto‑Slavic Word‑Initial ch-, Praha, 2008.

Rostafiński 1900 = Józef Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi 1–2, Kraków, 1990.

Rystonová 2007 = Ida Rystonová, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Praha, 2007.

Schuster-Šewc 1978–1996 = Heinz Schuster-Šewc, Historisch‑etymologisches Wörterbuch der ober‑ und niedersorbischen Sprache 1–5, Bautzen, 1978–1996.

Simonović 1959 = Драгутин Симоновић, Ботанички речник: имена биљака, Београд, 1959.

Sloboda 1852 = Daniel Sloboda, Rostlinnictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemí rakouského mocnářství domácích, Praha, 1852.

SRNG = Словарь русских народных говоров 1–, Москва – Ленинград / Санкт-Петербург, 1965–.

SSA = Sorbischer Sprachatlas = Serbski rěčny atlas 1–15, Bautzen, 1965–1996.

Sychta 1967–1976 = Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich 1–7, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1967–1976.

Šulek 1879 = Bogoslav Šulek, Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb, 1879.

Varbot 1975 = Жанна Ж. Варбот, К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен, in: Этимология 1973, Москва, 1975, 23–33.

Walde – Hofmann 1938–1956 = Lateinisches etymologisches Wörterbuch 1–2, von Alois Walde, 3., neubearbeitete Auflage von Johann B. Hofmann, Heidelberg, 1938–1956.DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.23.2.6909

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.