Komplementarnost materialov II in glosarja terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja

  • Liliana Spinozzi Monai
Ključne besede: teoretično jezikoslovje, dialektologija, etnologija, tersko narečje, besedilna zbirka, glosar

Povzetek

Primerjava med Besedilnimi vzorci govora terskih Slovanov (1904, Materiali II) in rokopisnim Glosarjem terskega narečja (izdala ga je Liliana Spinozzi Monai leta 2009) razkriva, da se v skladu z Baudouinovimi jezikovnoteoretičnimi načeli obe besedili razlikujeta po metodološkem pristopu, obenem pa se vsebinsko meddisciplinarno dopolnjujeta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BdC 1864 = Jan Baudouin de Courtenay, Rozprawa mająca zwjązek z kwestją językową, 1864. (Neobjavljeno, prevod v italijanščino Di Salvo 1975, 77–101.)

BdC 1871 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Nekotorye obščie zamečanija o jazykovedenii i jazyke, Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija 1871, 153, 279–316.

BdC 1875 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Opyt fonetiki rez’janskih govorov, Warszawa – Sankt-Peterburg, 1875.

BdC 1876 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Rez’ja i Rez’jane, Slavjanskij sbornik 3/1, 1876, 223–371.

BdC 1895 = Jan Baudouin de Courtenay = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie I: Resianische Texte, gesammelt in den Jj. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von J. Baudouin de Courtenay = Materialy dlja južnoslovjanskoj dialektologii i ètnografii I: Rez’janskie teksty sobral v 1872, 1873 i 1877 gg., uporjadočil i perevel I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Sankt-Peterburg, 1895.

BdC 1901 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, O smešannom haraktere vseh jazykov, Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija 1901, 337, 12–24.

BdC 1904a = Jan Baudouin de Courtenay = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie II: Sprachproben in den Mundarten der Slaven von Torre in Nordost-Italien, gesammelt und herausgegeben von Jan Baudouin de Courtenay = Materialy dlja južnoslovjanskoj dialektologii i ètnografii II: Obrazcy jazyka na govorah Terskih Slavjan v severovostočnoj Italii sobral i izdal I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Sankt-Peterburg, 1904.

BdC 1904b = Jan Baudouin de Courtenay, Pervyj s”ezd slavjanskih filologov i istorikov I: materialy po organizacii s”ezda, 1. Avgust 1903 – Maj 1904, Sankt-Peterburg, 1904, 13–14.

BdC 1905 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Neskol’ko slučaev psihičeski-morfologičeskogo upodoblenija ili uodnoobraženija v tersko-slavjanskih govorah severo-vostočnoj Italii (Posvjaščaetsja Vlad. Ivan. Lamanskomu k ego 50-letnemu jubileju), Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti imp. Akademii Nauk 10 (1905), št. 3, 266–283.

BdC 1909 = Jan Baudouin de Courtenay, Zarys historii językoznawstwa czyli lingwistyki (glottologii), Poradnik dla samouków: wskazówki metodyczne dla studjujących poszczególne nauki, Warszawa, 1909, serija 3, zvezek 2, snopič 2, 85–302.

Di Salvo 1975 = Maria Di Salvo, Il pensiero linguistico di Jan Baudouin de Courtenay, Venezia – Padova, 1975.

Glosar = Spinozzi Monai 2009

Materiali II = BdC 1904a

Merkù 1980 = Pavle Merkù, O slovenskem terskem narečju, Slavistična revija 28 (1980), št. 2, 167–178.

Merkù (rokopis) = Pavle Merkù, Lessico del dialetto sloveno del Torre = Besedišče terskega narečja, [2007]. (Neobjavljeni rokopis.)

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1–2, Ljubljana, 1894–1895.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Terski dialekt, v: Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana, 1935, 53–55.

Spinozzi Monai 1994 = Liliana Spinozzi Monai, Dal Friuli alla Russia: mezzo secolo di storia e di cultura in margine all’epistolario (1875–1928) Jan Baudouin de Courtenay, Udine, 1994.

Spinozzi Monai 1995a = Liliana Spinozzi Monai, La ‘femminilizzazione’ del neutro in un’area di contatto slavo-romanza, v: Gianna Marcato (ur.), Donna e linguaggio: atti del Convegno Internazionale di Studi “Dialettologia al femminile”, Sappada/Plodn (Belluno) 26–30 giugno 1995, Padova, 1995, 545–556.

Spinozzi Monai 1995b = Liliana Spinozzi Monai, Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj, Slavistična revija 43 (1995), št. 4, 411–425.

Spinozzi Monai 2009 = Liliana Spinozzi Monai, Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay, Udine – Sankt-Peterburg – Ljubljana, 2009.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden, 1963.

Tolstoj 1960 = Nikita Iljič Tolstoj, O rabotah I. A. Boduèna de Kurtenè po slovenskomu jazyku, v: I. A. Boduèn de Kurtenè 1845–1929 gg. (k 30-letiju so dnja smerti), Moskva, 1960, 67–81.

Toporišič 1962 = Jože Toporišič, Die slovenische Dialektforschung, Zeitschrift für slavische Philologie 30 (1962), št. 1, 383–416. (Slovensko besedilo: Slovensko narečjeslovje 19. stoletja, v: Jože Toporišič, Portreti, razgledi, presoje, Maribor, 1987, 217–256. Prevod strani 218–233: La dialettologia slovena fino a tutto il secolo 19, v: Jože Toporišič – Boris Paternu (ur.), Resiano: un dialetto sloveno, prev. Liliana Spinozzi Monai, Ljubljana, 2008, 51–75.)

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Spinozzi MonaiL. Komplementarnost materialov II in glosarja terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6840