Komplementarnost materialov II in glosarja terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja

Liliana Spinozzi Monai

DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.23.1.6840

Povzetek

Primerjava med Besedilnimi vzorci govora terskih Slovanov (1904, Materiali II) in rokopisnim Glosarjem terskega narečja (izdala ga je Liliana Spinozzi Monai leta 2009) razkriva, da se v skladu z Baudouinovimi jezikovnoteoretičnimi načeli obe besedili razlikujeta po metodološkem pristopu, obenem pa se vsebinsko meddisciplinarno dopolnjujeta.

Ključne besede

teoretično jezikoslovje; dialektologija; etnologija; tersko narečje; besedilna zbirka; glosar

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

BdC 1864 = Jan Baudouin de Courtenay, Rozprawa mająca zwjązek z kwestją językową, 1864. (Neobjavljeno, prevod v italijanščino Di Salvo 1975, 77–101.)

BdC 1871 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Nekotorye obščie zamečanija o jazykovedenii i jazyke, Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija 1871, 153, 279–316.

BdC 1875 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Opyt fonetiki rez’janskih govorov, Warszawa – Sankt-Peterburg, 1875.

BdC 1876 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Rez’ja i Rez’jane, Slavjanskij sbornik 3/1, 1876, 223–371.

BdC 1895 = Jan Baudouin de Courtenay = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie I: Resianische Texte, gesammelt in den Jj. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von J. Baudouin de Courtenay = Materialy dlja južnoslovjanskoj dialektologii i ètnografii I: Rez’janskie teksty sobral v 1872, 1873 i 1877 gg., uporjadočil i perevel I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Sankt-Peterburg, 1895.

BdC 1901 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, O smešannom haraktere vseh jazykov, Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija 1901, 337, 12–24.

BdC 1904a = Jan Baudouin de Courtenay = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie II: Sprachproben in den Mundarten der Slaven von Torre in Nordost-Italien, gesammelt und herausgegeben von Jan Baudouin de Courtenay = Materialy dlja južnoslovjanskoj dialektologii i ètnografii II: Obrazcy jazyka na govorah Terskih Slavjan v severovostočnoj Italii sobral i izdal I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Sankt-Peterburg, 1904.

BdC 1904b = Jan Baudouin de Courtenay, Pervyj s”ezd slavjanskih filologov i istorikov I: materialy po organizacii s”ezda, 1. Avgust 1903 – Maj 1904, Sankt-Peterburg, 1904, 13–14.

BdC 1905 = I. A. Boduèn-de-Kurtenè, Neskol’ko slučaev psihičeski-morfologičeskogo upodoblenija ili uodnoobraženija v tersko-slavjanskih govorah severo-vostočnoj Italii (Posvjaščaetsja Vlad. Ivan. Lamanskomu k ego 50-letnemu jubileju), Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti imp. Akademii Nauk 10 (1905), št. 3, 266–283.

BdC 1909 = Jan Baudouin de Courtenay, Zarys historii językoznawstwa czyli lingwistyki (glottologii), Poradnik dla samouków: wskazówki metodyczne dla studjujących poszczególne nauki, Warszawa, 1909, serija 3, zvezek 2, snopič 2, 85–302.

Di Salvo 1975 = Maria Di Salvo, Il pensiero linguistico di Jan Baudouin de Courtenay, Venezia – Padova, 1975.

Glosar = Spinozzi Monai 2009

Materiali II = BdC 1904a

Merkù 1980 = Pavle Merkù, O slovenskem terskem narečju, Slavistična revija 28 (1980), št. 2, 167–178.

Merkù (rokopis) = Pavle Merkù, Lessico del dialetto sloveno del Torre = Besedišče terskega narečja, [2007]. (Neobjavljeni rokopis.)

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1–2, Ljubljana, 1894–1895.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Terski dialekt, v: Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana, 1935, 53–55.

Spinozzi Monai 1994 = Liliana Spinozzi Monai, Dal Friuli alla Russia: mezzo secolo di storia e di cultura in margine all’epistolario (1875–1928) Jan Baudouin de Courtenay, Udine, 1994.

Spinozzi Monai 1995a = Liliana Spinozzi Monai, La ‘femminilizzazione’ del neutro in un’area di contatto slavo-romanza, v: Gianna Marcato (ur.), Donna e linguaggio: atti del Convegno Internazionale di Studi “Dialettologia al femminile”, Sappada/Plodn (Belluno) 26–30 giugno 1995, Padova, 1995, 545–556.

Spinozzi Monai 1995b = Liliana Spinozzi Monai, Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj, Slavistična revija 43 (1995), št. 4, 411–425.

Spinozzi Monai 2009 = Liliana Spinozzi Monai, Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay, Udine – Sankt-Peterburg – Ljubljana, 2009.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden, 1963.

Tolstoj 1960 = Nikita Iljič Tolstoj, O rabotah I. A. Boduèna de Kurtenè po slovenskomu jazyku, v: I. A. Boduèn de Kurtenè 1845–1929 gg. (k 30-letiju so dnja smerti), Moskva, 1960, 67–81.

Toporišič 1962 = Jože Toporišič, Die slovenische Dialektforschung, Zeitschrift für slavische Philologie 30 (1962), št. 1, 383–416. (Slovensko besedilo: Slovensko narečjeslovje 19. stoletja, v: Jože Toporišič, Portreti, razgledi, presoje, Maribor, 1987, 217–256. Prevod strani 218–233: La dialettologia slovena fino a tutto il secolo 19, v: Jože Toporišič – Boris Paternu (ur.), Resiano: un dialetto sloveno, prev. Liliana Spinozzi Monai, Ljubljana, 2008, 51–75.)DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.23.1.6840

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.