Nekaj opazk o osvetlitvi cerkljansko-tolminskega besedišča v SSKJ

  • Silvo Torkar

Povzetek

Sestavek opozarja na vprašanje dialektološkega uvrščanja govorov sloveniziranih Nemcev ob zgornji Bači in na spornost razlag nekaterih narečnih izrazov v SSKJ.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Torkar S. Nekaj opazk o osvetlitvi cerkljansko-tolminskega besedišča v SSKJ. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];1(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2786