MALI LEKSIKONI CANKARJEVE ZALOŽBE IN SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA KOT PODLAGA ZA GESLOVNIK ENOZVEZKOVMKA

  • Ivanka Šircelj-Žnidaršič

Povzetek

Sestavek poroča o primerjavi gesel iz zbirke malih leksikonov Cankarjeve založbe z gesli v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča, kaj bi bilo priporočljivo še upoštevati v geslovniku Slovarja slov. knjižnega jezika in za tem v geslovniku enozvezkovnega slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V. - Ljubljana: DZS in SAZU, 1970, 1975, 1979, I985, I99I)

Biologija. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1976

Družboslovje. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1986

Fizika. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1985

Geografija. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1977

Glasba. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1984

Kemija. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1976

Likovna umetnost. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1979

Literatura. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1984

Matematika. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1980

Medicina. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1983

Mikrobiologija. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1987

Morala in etika. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1986

Okolje. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1982 Ples. —

Cankarjeva založba, Ljubljana i989

Pravo. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1987

Računalništvo. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1988

Spolnost. - Cankarjeva založba, Ljubljana 1986

Glasbeniki. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1988

Svetovna književnost. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1984

Slovenska književnost. — Cankarjeva založba, Ljubljana 1982

Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Šircelj-ŽnidaršičI. MALI LEKSIKONI CANKARJEVE ZALOŽBE IN SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA KOT PODLAGA ZA GESLOVNIK ENOZVEZKOVMKA. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2769