Kako SSKJ izkazuje glagole s prostimi morfemi

  • Andreja Žele

Povzetek

Slovnična kvalifikatorska pojasnila kažejo, da je Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) uspelo v okviru pomenskih razlag besed opozoriti tudi na njihove slovnične lastnosti in posebnosti. Prispevek predstavlja slovnična kvalifikatorska pojasnila, ki označujejo glagole s prostimi morfemi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Žele A. Kako SSKJ izkazuje glagole s prostimi morfemi. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2766