Hebraizmi Trubarjevih in Dalmatinovih robnih besedil

  • Francka Premk

Povzetek

Preverjanja izbranih robnih opomb, navedkov in dodatkov v zvezi s hebrejskim izhodiščnim besedilom pričajo o Dalmatinovem sproščenem odnosu do Luthrovih robnih tolmačenj, ki jih Dalmatin upošteva, ali tudi ne ali pa jih njegov prevod Biblije izpričuje na vzporednem oziroma analognem mestu. Dalmatin je za razliko od osrednjega besedila, kjer Luthru zvesteje sledi, pri svojem marginanem prevodu vezan na svoje lastno znanje, mišljenje in presojo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

J. Dalmatin, Biblia, tv ie, vse Svetv pismv, Stariga inu Noviga Te£ta-menta, Sloven f ki, tolmazhena. Wittemberg 1584. Faksimile Ljubljana I968.

M. Divkovič, La tinsko-hrva tski rječnik za škole. Zagreb 19001. I98O3.

I. H. Dvoreckij, Latinsko-russkij slovar'. Prerabotannoe i dopolnennoe: Russkij jazyk. Moskva 1976.

A. B. Ehrlich, Psalmen, Sprüche und Hiob. Randglossen zur hebräischen Bibel. Textkritisches, Sprachliches und Sachliches 6. Leipzig I913.

J. Erben, Grundzüge einer syntax der Sprache Luthers. Berlin 1954.

V. Gjurin, Register 1584 kot slovaropisni dosežek. SRL 1984/3, 32. I83-209.

M. Luther, Die gantze Heilige Schrifft (LB) I, II, III. (Wittenberg 1545.) München 1974.

E. Müjhaupt, Dr. Martin Luthers Psalmen-Auslegung. Göttingen I. 1959, II. 1962, III. 1965.

M. Orožen, Pomenska In stilistična izraba "Registra" v sobesedilu Dalmatinove Biblije. Obdobja 6. lö.stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana 1986. 403-445.

F. Premk; Korenine slovenskih Psalmov. Ljubljana 1992.

J. Stabej, Wörterverzeichnis der Sprachbemerkungen und des Registers in der Biblia Dalmatins 1584. Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen. III/2. München 1976.

P. Trubar, Ta Celi Psalter Dauidou. Tübingen I566.

P. Trubar, Ta Celi Novi Testament nashiga Gospvdi in v isvelizharie Ie£u£a Chri£tu£a. (TCN) Tübingen I58I-I582.

Verzeichnis der im Deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts. 7. Stuttgart 1986.

F. Wiesthaler, La tinsko-slovenski veliki slovar. Ljubljana 1923- 226 Jezikoslovni zapiski 1995

Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Premk F. Hebraizmi Trubarjevih in Dalmatinovih robnih besedil. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2763