Mana, ta kruh tiga lebna

  • Francka Premk

Povzetek

Globinska sinhrona in diahrona raziskava besede mana V pomenskem jedru nekaterih pradavnih besed, slovenskih sposojenk iz bibličnih jezikov, je zasnova, iz katere so nekaj tisočletij nastajale številne pomensko ozko povezane besede in besedne zveze.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bibel Lexikon, Einsiedeln - Zürich - Köln i9682.

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), Stuttgart 1968.

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Liber psalmorum, Stuttgart i9692.

Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam, Nova editio, Vatikan 1946.

Calwer Bibellexikon 1959, Stuttgart 1959-

G. A. Da Sommaripa, Vocabolario Italiano, e Schiauo, Udine I6O7. (IS)

G. A. Da Sommaripa, Italijansko-slovenski slovar, Ljubljana - Devin - Nabrežina - Trst 1979.

J. Dalmatin, Biblia, tv ie, vse svetv pismv, stariga inu Noviga Te£tarnen ta, Slovenfki, tolmazhena (DB), Wittemberg 1584, Ljubljana I968.

Ennery, M, Dictionnaire de la Bible hébraïque, Paris 1976.

M. Fasmer, Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka I, II, III, IV (ER); I Moskva 1964, II Moskva 1967, III Moskva 1971, IV Moskva 1973.

J. Gebauer, Slovnik starocesky, Praha 1970.

W. Gesenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Ges.), Leipzig I878.

W. Gesenius, Handwörterbuch über das Alte Testament (Ges. 1962), Unveränderter Neudruck der 1915 erschienenen 17. Auflage. Berlin -Göttingen - Heidelberg 1962.

A. Gluhak, Hrvatski etimološki rječnik (HE), Zagreb 1993-

A. J. Greimas, Dictionnaire de l'ancien franœais (AF), Pariz 1968.

S. R. Hirsch, The Psalms, Jerusalem - New York 1978.

The Holy Bible, Revised Standard Version Containing the Old and New Testaments, London i960.

J. Juričič, Postila (JPo), Ljubljana 1578.

J. Keber, Leksikon imen, Celje 1988.

J. Krašovec - H. Gross - H. Reinelt, Psalmi, Celje 1989.

S. Krelj Postula slovenska (KPo), Regensburg i567.

M. Luther, Die guantze Heilige Schrifft (Lu.), I, II, III München 1974.

S. Mandelkern, Vet er is Testamenti Concordantiae hebraicae atque chaldai- cae, Berlin 19252.

M. Manhati, Sur le sens de "min" en Ps. 4,8, VT 20, 1970, 36i-366.

H. Megiser, Thefaurus Polyglottus, Francofvrti ad Marnvm, i603.

F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der sla vischen Sprachen (MEW), Wien I886.

E. Mülhaupt, D. Martin Luthers Psalmen - Auslegung- III, Göttingen 1965.

K. Nitsch, Slownik staropolski II, Warszawa 1953-

F. Palazzi, Novissimo Dizionario della Lingua Italiana. Milano 1957» 800.

Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana (VELI), Geno- va I99I.

M. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, Ljubljana, l8°>4-95.

F. Premk, Korenine slovenskih Psalmov (PK), Ljubljana 1992.

J. Rajhman, Prva slovenska knjiga v luči teoloških, literarnozgodovin- skih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav, Ljubljana 1977«

A. Rosenberg, Odkrivajmo simbole, Celje 1987.

Russko-evreyskiy (jidiš) slovar (RES), Moskva 1989.

P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, II (EH), I Zagreb 1971, HI Zagreb 1973, IV Zagreb 1974.

Sarajevska Hagada, Izdal E. Verber (Werber). Beograd-Sarajevo 1983-

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) I. Ljubljana 1970, II. Ljubljana 1975, V. Ljubljana 1991.

Slovar9 russkogo jazyka XI-XVII w. I, Moskva 1975«

Slownik polszczyzny XVI wieku I, Wroclaw - Warszawa - Krakow.

I. Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka (MS) II, II Sanktpeterburg 1895-

J. Stabej, Iz zgodovine slovenskega besedja, JiS 13/8. 1967/68. 240-243.

J. Stabej, Wörterverzeichnis der Sprachbemerkungen und des Registers in der Biblia Dalmatins 1584, München 1976.

Sveto pismo Starega in Novega zakona (BIB), Ljubljana 1914.

Sveto pismo Stare zaveze I, II, III, IV. (Slavic [SI.]), Maribor I958-I96O.

Sveto pismo stare in nove zaveze, Ljubljana 1974.

J. Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible, USA, l894

C Suarès Le sepher Yetsira. Le livre de la structuration, Genève 1968.

Sveto pismo Nove zaveze, Ljubljana 1984.

J. Štajnberg, Milon Hatanak, Tel Aviv 1977, 15-

Tehillim - Psalms V, A new translation with a commentary anthologized from talmudic, midrashic and rabinic texts. Copyright MP, Jerusalem 1983.

R. Tournay, Les Psaumes, Paris 1964.

P. Trubar Ta Pèrvi Beil Tiga Noviga Testamenta, Tübingen I557-I558.

P. Trubar Ta Drugi Dell Tiga Noviga Testamenta, Tübingen I56O.

P. Trubar Ta Celi Psalter Dauidou (TPs), Tübingen I566. P. Trubar Noviga Testamenta pusledni dejl (TT 1577), Tübingen 1977.

P. Trubar Ta Celi Novi Testament (TT), Tübingen 1582.

S. Večko, Pomen pojmov '"emef* in "9emûhâh" v knjigi Psalmov, BV 4l/4, 1981, 27-55.

S. Večko, Božja in človeška zvestoba v hebrejski Bibliji. Inavguralna disertacija. Ljubljana 1986.

M. Weiss, The Bible from within, The Method of Total Interpretation, Jerusalem 1984.

F. Wiesthaler, Latinsko-slovenski veliki slovar, Ljubljana 1923.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) I-V, Ljubljana 1970-1991.

Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Premk F. Mana, ta kruh tiga lebna. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2762