Označevanje dolžine v fonoloških opisih in drugih izdajah OLA

  • Francka Benedik

Povzetek

V članku je predstavljen način zapisovanja slovenskih dolgih nagla-šenih samoglasnikov v publikacijah OLA in podan predlog za ustreznejše označevanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
BenedikF. Označevanje dolžine v fonoloških opisih in drugih izdajah OLA. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 15. avgust 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2752