K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov

  • Varja Cvetko-Orešnik

Povzetek

Nekatere bistvene točke iz Škrabčeve obravnave skrčenih oblik svo-Jilnih zaimkov (še zlasti s stališča zabeležbe v Brizinskih spomenikih) in sestavljene sklanjatve pridevnikov je mogoče soočiti z vzorci prikazov v primerjalnih in zgodovinskih slovnicah slovanskih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

A. Bajec, Aleksander V. Isačenko: Jazyk a povod Frizinskych pamiatok. /.../. - SR II (1949), 160-163-

S. B. Bernštejn, Kontrakcija i struktura sloga v slavjanskix jazykax. — Slavjanskoe jazykoznanie, VT. mezdunarodnyj s'bezd slavistov, Moskva 1968, I9-3I.

A. V. Isačenko, Jazyk a povod Frizinskych pamiatok. — Sprache und Herkunft der Freisinger Denkmäler. Bratislava 1943«

St. Ivšič, Sla venska poredhena gramatika. — Priredili Josip Vrana i Radoslav Katičič. Zagreb 1970.

J. Marvan, Prehistoric Contraction. — (translated by W. Gray), University Press, University Park and London 1979«

V. Oblak, Einige Bemerkungen zur vorausgehenden Abhandlung. — AslPh XIV (1982), 347-36O.

F. Ramovš — M. Kos, Brižinski spomeniki. — Ljubljana 1937«

F. Ramovš, P. Stanislav Škrabec: Jezikoslovni spisi, I. zvezek (1.-U. snopič). /.../ - Ljubljana 1916-19. /.../ Slavia II (1923-24), II5-i23.

F. Ramovš, Morfologija slovenskega jezika. — Skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v 1. 1947/48, 48/49. Ljubljana 1952.

F. Ramovš: Zgodovinske slovnice. — V: Zbrano delo. Prva knjiga. Ljubljana I97I, 213-250.

J. Rigler, Pripombe k pregledu osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. - SR XV (1967), 129-152.

J. Rigler, Razprave o slovenskem jeziku. — Slovenska matica. Razprave in eseji 30. Ljubljana 1986.

J. Rigler, Ramovševa Morfologija slovenskega jezika. - SR XXXIII (1985), 335-349.

G. Y. Shevelov, A Prehistory of Slavic. — The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg 1964.

S. Škrabec, lieber einige schwierigere Fragen der slovenischen Laut- und Formenlehre. - AslPh IXV (1892). 321-347

S. Škrabec, Jezikoslovni spisi I. — Ljubljana 1916-1919«

F. Tomšič, Podoba najstarejše pisne slovenščine. — SR IX (1958), 19~34.

A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves II. - Pariz 1958.

V. Vondrâk, Vergleichende slavische Grammatik II. — Göttingen 1908.

Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Cvetko-OrešnikV. K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2751