Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405)

  • Silvo Torkar

Povzetek

Pri SAZU in ZRC SAZU je izšla 1. 1995 v seriji Viri za zgodovino Slovencev že dlje časa napovedovana knjiga historičnega gradiva, ki obsega odbrane izpise iz listin (predvsem notarskih knjig), hranjenih v bogatih videmskih arhivih in knjižnicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Torkar S. Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405). JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];4(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2725