Govor celjskega predmestja Gaberje

  • Jožica Škofic

Povzetek

Članek prinaša opis govora celjskega industrijskega predmestja Gaberje na glasoslovni, oblikoslovni in besedni ravnini. Gre za različico celjskega nadnarečja, govori posameznih informantov pa se med seboj razlikujejo vsaj v nekaterih podrobnostih, ki so jih posamezniki ali njihovi starši in zakonci prinesli iz različnih (pa vendarle predvsem štajerskih) narečnih okolij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Celje, Celjani, celjščina, v: Živeti s Celjem, Celje, 1990, str. 49-51.

JESENOVEC, F., Oznaka slovenskega pogovornega jezika v Celju in okolici, Jezik in slovstvo XVII, Ljubljana, 1971/72, št. 3, str. 76-81.

LOGAR, T., Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996 (o štajerskih narečjih).

POVŠE, L, Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah, Slavistična revija 36, Ljubljana, 1988, št. 3, str. 251-266.

ZORKO, Z., Narečna podoba mariborskega predmestja, Jezik in slovstvo XXXIV, Ljubljana 1988/89, št. 7-8, str. 170-178

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Škofic J. Govor celjskega predmestja Gaberje. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];4(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2717