Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262)

  • Vera Smole

Povzetek

Vera Smole Govor vasi Šentrupert je v okviru dolenjske narečne skupine eden najbolj tipičnih vzhodnodolenjskih govorov. Ker je Šentrupert točka v mreži za Slovenski lingvistični atlas (št. 262), je njegovo glasoslovje predstavljeno v obliko fonološkega opisa, ki skupaj s fonološkimi opisi drugih krajev pomeni predprivavo za izdelavo SLA.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

LOGAR, Tine, 1981, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, Fonološki opisi Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, str. 29-33.

RIGLER, Jakob, 1981, Ribnica (OLA 14), Fonološki opisiSarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, str. 125-137.

SMOLE, Vera, 1990, Govor vasi Šentrupert in okolice, Razprave - Dissertationes II. razr., 13, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 257- 273.

SMOLE, Vera, 1996, Tonemski naglas glagolskih oblik v šentruperskem govoru, Razprave - Dissertationes II. razr., 15, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 269-288.

SMOLE, Vera, 1997, Sovplivanje samoglasnikov in soglasnikov v vzhodnodolenjskih govorih, Jezikoslovni zapiski, št. 3, Zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, str. 167-173.

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Smole V. Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262). JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];4(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2716