Delo za Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Milena Hajnšek-Holz

Povzetek

V članku je podan pregled dela v Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša v zadnjih petdesetih letih. Glavna naloga Inštituta je bila zbiranje gradiva in priprava slovarja sodobnega slovenskega jezika. Slovar slovenskega knjižnega jezika (I-V, 1970-1991; izdaja v eni knjigi 1994; izdaji v elektronski obliki 1997 in 1998) in druge slovarske objave so plod dolgoletnega dela mnogih sodelavcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Letopis SAZU 1-47, Ljubljana 1943-1995.

Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 1976.

Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana 1988.

Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana 1998.

Arhiv Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Zapisniki sej redakcijskega odbora slovarja sodobnega knjižnega jezika.

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Hajnšek-HolzM. Delo za Slovar slovenskega knjižnega jezika. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];4(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2713