Nekaj opomb k Slovenskim vodnim imenom F. Bezlaj

  • Silvo Torkar

Povzetek

Nekaj opomb k Slovenskim vodnim imenom F. Bezlaj

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jožefinski kataster za katastrsko občino Podbrdo (Državni arhiv v Gorici, Italija)

Franciscejski kataster za katastrski občini Obloke in Podbrdo (Državni arhiv v Trstu, Italija)

Tolminski urbarji 1515, 1523, 1591, 1600/28, 1624, 1633, 1654 (Deželni arhiv v Gradcu, Avstrija; Arhiv Republike Slovenije; Pokrajinski arhiv v Gorici, Italija)

Objavljeno
2015-08-17
Kako citirati
1.
Torkar S. Nekaj opomb k Slovenskim vodnim imenom F. Bezlaj. JZ [Internet]. 17. avgust 2015. [citirano 6. julij 2020.];5(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2707