Glagoli rekanja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

  • Nanika Holz

Povzetek

V prispevku sta podana pregled glagolov, povezanih z govornimi dejanji, in njihova obravnava v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana, 1994.

AUSTIN, J. L. 1990: Kako napravimo kaj z besedami. Ljubljana.

GREN, Z. 1994: Semantyka i skladnia czasownikôw oznaczajacych akty mowi w jezyku polskim i czeskim. Varšava.

KUNST GNAMUŠ, O. 1984: Govorno dejanje - družbeno dejanje. Komunikacijski model jezikovne vzgoje. Ljubljana.

SOLTYS, O. 1983: Verba dicendi a metajazykovâ informace. Praga.

TOPORIŠIČ, J. 1991: Slovenska slovnica. Pregledana in razširjena izdaja. Maribor.

TOPORIŠIČ, J. 1996: Slovenski jezik in sporočanje 1. Maribor.

Objavljeno
2015-08-17
Kako citirati
1.
Holz N. Glagoli rekanja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. JZ [Internet]. 17. avgust 2015. [citirano 26. oktober 2020.];5(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2698