Jubileji

  • Milena Hajnšek-Holz

Povzetek

Letos obhajamo v Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša osemdesetletnico Jože Meze ter se spominjamo osemdesetletnice rojstva Staneta Suhadolnika in sedemdesetletnice rojstva Jakoba Riglerja - treh pomembnih sodelavcev in soavtorjev Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-17
Kako citirati
1.
Hajnšek-HolzM. Jubileji. JZ [Internet]. 17. avgust 2015. [citirano 19. junij 2021.];5(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2694