Dr. Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine - Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550) (ob izidu knjige) Trst, Mladika, 2001

  • Irena Orel

Povzetek

Pri založbi Mladika v Trstu je spomladi izšel slovenski prevod monografije ^ Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine - Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550) mladega ruskega jezikoslovca, preučevalca baltske in slovanske mitologije, romanista, klasičnega filologa, slavista in slovenista dr. Nikolaja Mikhailova, ki se tudi poklicno od leta 1998 posebej posveča slovenistiki kot profesor slovenščine in predstojnik katedre za slovenistiko na Univerzi v Vidmu. Delo je nastalo po sistematični raziskavi slovenskih pisnih dokumentov izpred več kot pol tisočletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Orel I. Dr. Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine - Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550) (ob izidu knjige) Trst, Mladika, 2001. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2668