Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje Rokus, Ljubljana 2000, Slavistična knjižnica 3

  • Janez Keber

Povzetek

Devet leti po prvi knjigi Alenke Gložančev Enobesedna imena slovenskih ^ podjetij, ki jo je leta 1991 izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je Slavistično društvo Slovenije kot tretjo knjigo zbirke Slavistična knjižnica izdalo drugo z naslovom Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Keber J. Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje Rokus, Ljubljana 2000, Slavistična knjižnica 3. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 6. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2667