Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324)

  • Tjaša Jakop

Povzetek

Krajevni govor Ložnice pri Žalcu (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 324) spada v štajersko narečno skupino, natančneje v srednjesavinjsko narečje. Živahna preteklost kraja in njegova lega ob glavni prometnici Celje-Ljubljana je vplivala (in še vedno vpliva) na precej hiter razvoj govora in medsebojna jezikovna prepletanja, zato prihaja do raznih nepredvidljivih dvojnic za istovrstne jezikovne pojave. Tudi dolgi samoglasniški sistem je zaradi številnih položajnih in prostih različic precej zapleten.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Jakop T. Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324). JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2660