Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje (Maribor 2001)

  • Jožica Škofic

Povzetek

V članku je predstavljena monografija mariborske dia-lektologinje Mihaele Koletnik Slovenskogoriško narečje, kije kot 12. knjiga iz zbirke Zora izšla pri Slavističnem društvu Maribor. V njej avtorica predstavlja rezultate svojega večletnega raziskovanja gla-soslovne, oblikoslovne in skladenjske ravnine panonskega slovensko-goriškega narečja ter utemeljuje njegovo delitev na dve podnarečji, na vzhodno in zahodno na podlagi kolikostnega nasprotja med stalno dolgimi ter staro- in novoakutiranimi samoglasniki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Škofic J. Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje (Maribor 2001). JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];8(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2643