Slovensko imenoslovje v Italiji

  • Pavle Merkù

Povzetek

V prispevku je na kratko prikazano slovensko imenoslovje v Italiji s poudarkom na času po naselitvi naših prednikov v tem prostoru. Pri tem so upoštevana predvsem krajevna in osebna imena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dapit, Roberto, Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo, L Area di Solbica / Stolvizza e Korito / Coritis, Cleup, Padova 1995; 2. Area di Osoanë/ Oseac-co e Učja / Uccea, Cleup, Padova 1998.

Dapit, Roberto, Cognomi e nomi difamiglia deli'Alta val Torre, Comune di Lusevera/Campa-notto Editore, Lusevera 2001, 253.

Klemše, Vlado, Krajevna, ledinska in vodna imena v Steverjanu, Slovensko Planinsko Društvo, Gorica, 1993.

Merkù, Pavle/Paolo, Ob imenih slovenskih krajev v Italiji, Jezik in slovstvo 1969, 69-71.

Merkù, Pavle/Paolo, Pisava in raba slovenskih krajevnih imen v Italiji, Jezik in slovstvo 1970/71,74-75.

Merkù, Pavle/Paolo, Problemi di onomastica regionale: i cognomi in Val Resia, Metodi e ricerche II/ 1, S. Daniele del Friuli 1981, 63-68.

Merkù, Pavle/Paolo, Precisazioni toponomastiche, Ambiente storico e vita di popolo nnel territorio del Torre, Udine 1982, 57-62.

Merkù, Pavle/Paolo, Onomastica slo vena in un quaderno cividalese del '400, Quaderni cividalesi 10, Cividale del Friuli, 1982, 21-25.

Merkù, Pavle/Paolo, Slovenski priimki na zahodni meji, Mladika, Trst 1982. — Precisazioni toponomastiche - 2, // territorio di Attimis ed i suoi riiferimenti Nieviani, Udine 1983, 43-46.

Merkù, Pavle/Paolo, Influenze del tergestino sull'onomastica slovena triestina, IVcongresso internazionale della cultura interadriatica, Pescara, 26-29 maggio 1983, ms.

Merkù, Pavle/Paolo, Fitotoponimi e dendrotoponimi sloveni sul Carso / Slovenski fitotoponimi in dendrotoponimi na Krasu, Carso triestino, natura e civiltà I Tržaški Kras narava in človek, senza luogo e data, ma Rupingrande, 1983, pp. Non numerate / brez kraja in datuma, a Repen, 1983, strani niso oštevilčene.

Merkù, Pavle/Paolo, Imena ob obali /1 nomi della costa, Liburnia VI/3-4, Trieste 1983, 28-29.

Merkù, Pavle/Paolo, Appunti toponomastici, L"'universo" del Torre edlppolito Nievo, Udine 1983, 99-106.

Merkù, Pavle/Paolo, Patronimici in -ič a Trieste nel basso Medioevo, Linguistica XXIV, Ljubljana 1984, 275-282.

Merkù, Pavle/Paolo, Imena naših krajev, Mladika, Trst 1987.

Merkù, Pavle/Paolo, La toponomastica del Comune di Duino Aurisina, Duino Aurisina 1990.

Merkù, Pavle/Paolo, Toponimi a confronto in due carte militari, Consuetudini e motivi storici del territorio di Taipana, Udine 1987, 59-63.

Merkù, Pavle/Paolo, Antropotoponimi sloveni sul Carso, Est Europa 1, Udine 1984, 125-137.

Merkù, Pavle/Paolo, Toponomastica del Comune di S. Dorligo della Valle: il quadrante nordorienta- le, 1985, ms.

Merkù, Pavle/Paolo, Slovenska srednjeveška antroponimija ob romanski meji, Slavistična revija 1987, 321-327.

Merkù, Pavle/Paolo, I nomi délie acque in Val Rosandra, Alpi Giulie 83/1, Trieste 1991, 20-22.

Merkù, Pavle/Paolo, Percedo(l), Alpi Giulie 84/2, Trieste 1991, 109-112. Merkù, Pavle/Paolo, Onomastica tergestina nel Trecento, Linguistica XXXI, Ljubljana 1991, 314- 324.

Merkù, Pavle/Paolo, Krajevno imenoslovje na Tržaškem, Zgodovinska in metodološka opažanja, Zgodovinski časopis 45/4, Ljubljana 1991, 565-580.

Merkù, Pavle/Paolo, I nomi primari del monte S. Leonardo e del monte Lanaro: Lfpnik e Völnik, Alpi Giulie 85, Trieste 1991, 38-41.

Merkù, Pavle/Paolo, Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice, Slavistična revija, 1992/1, Ljubljana 31-41.

Merkù, Pavle/Paolo, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Mladika, Trst 1993.

Merkù, Pavle/Paolo, II uLibro diperticationi" del Notaro Giusto Ravizza (1525): il testo e Vanalisi del nomi per sonati, di istituzioni e di luoghi, Devin, Trieste 1994.

Merkù, Pavle/Paolo, Toponomastica del Comune di Sgonico, Sgonico 1995, / Toponomastika občine Zgonik, iz italijanščine prevedli Mojca Švab Güstin in Franka Žerjal, Zgonik 1995.

Merkù, Pavle/Paolo, Un idronimo ritrovato: Krmiščica, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato, Trieste 1995, 213-214. Merkù, Pavle/Paolo, Predkrščanska slovenska osebna imena v Trstu (1307-1406), ZbornikBrižinski spomeniki, ZRC SAZU, Ljubljana 1996, 451-455.

Merkù, Pavle/Paolo, Uantroponomastica nell'area di interferenzafriulano-slovena, RION III/2, Roma, 1997, 363-370.

Merkù, Pavle/Paolo, La toponomastica deli'Alta val Torre, Comune di Lusevera 1997.

Merkù, Pavle/Paolo, Su alcuni toponimi sloveni in Friuli, Cefastu? LXXIII/1, Udine 1997, 169-172.

Merkù, Pavle/Paolo, Nomi di luoghi all'ombra di San Floriano, in: Zavarh, Lusevera 1997, 20-23.

Merkù, Pavle/Paolo, La datazione dei toponimi slavi in Friuli: problematiche e ipotesi, in: A4. VTC, Paolo Diacono e il Friuli altomedioevale (secc. VI-X), Atti del XIV Con-gresso internazionale di studi sulVAlto Medioevo, Cividale del Friuli - Bot-tenicco di Moimacco, 24—29 settembre 1999, Tomo secondo, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 2001, 697-712.

Merkù, Pavle/Paolo, La presenza slovena nella città preemporiale, Storia economica e sociale di Trieste, Volume I, La città dei gruppi 1719-1918, LINT, Trieste 2001, 273-291.

Merkù, Pavle/Paolo, I più antichi cognomi sloveni a Trieste: problematiche e realtà, RION, Roma, 2002, v tisku.

Zuanella, Božo/Natale, Toponomastica délie Valli del Natisone, Dom, 1980-1986.

Zuanella, Božo/Natale, Hišna imena in priimki v Sovodenjski občini, Dom, 1982-1984.

Zuanella, Božo/Natale, Slovenska krajevna imena v vzhodni Benečiji, Dom, 1987.

Zuanella, Božo/Natale, Slovenski priimki v občini Svet Lenart / Speter, Dom, 1992-1996.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Merkù P. Slovensko imenoslovje v Italiji. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 27. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2626