O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem

  • Marko Snoj

Povzetek

V članku sta enciklopedično prikazana problematika etimološke obdelave slovenskih osebnih in zemljepisnih imen in razvoj te panoge v zadnjem poldrugem stoletju. Izpostavljeno je spoznanje, da je za zadovoljivo etimološko rešitev potrebno upoštevati prav vsa dostopna jezikovna in zunaj jezikovna dejstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika I—III, Ljubljana 1976, 1982, 1995.

Čop, Dušan, Imenoslovje Zgornjesavskih dolin, Disertacija, Ljubljana 1983.

Miklošič, Fran, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Drei Abhandlungen: Die Bildung der slavischen Personennamen, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen, Die slavischen Ortsnamen aus Appelati-ven, Heidelberg 1927.

Ramovš, Fran, Historična gramatika slovenskega jezika II., Konzonantizem, Ljubljana 1924.

Ramovš, Fran, Historična gramatika slovenskega jezika VIL, Dialekti, Ljubljana 1935.

Ramovš, Fran, Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana 1936.

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Snoj M. O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 27. oktober 2021.];8(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2619