Ob sedemdesetletnici Franceta Novaka

  • Majda Merše

Povzetek

Dr. France Novak praznuje dvojni jubilej: sedemdeseti rojstni dan in štirideseto obletnico prihoda na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ob tej priliki je bila pregledana njegova življenjska pot in opozorjeno na njegove številne raziskovalne in strokovne dosežke. Začrtan je bil obseg njegovega slovarskega dela ter leksikoloških (zlasti pomenoslovnih), funkcijskozvrstnih in jezikov-nozgodovinskih raziskav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Merše M. Ob sedemdesetletnici Franceta Novaka. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2569