Voščilo Varji Cvetko Orešnik

  • Marko Snoj

Povzetek

Tretjega maja je dopolnila šestdeset let prof. dr. Varja Cvetko Orešnik, ki jo strokovna javnost pozna po njenih indoevropeističnih, pretežno indoiranističnih in slavističnih objavah, študenti in sodelavci Filozofske fakultete kot profesorico za primerjalno indoevropsko jezikoslovje, širša znanstvena in kulturna javnost pa kot dolgoletno predstojnico Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Snoj M. Voščilo Varji Cvetko Orešnik. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 19. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2515