Makedonsko‑slovenske toponimične paralele

  • Ljubica Stankovska

Povzetek

Med makedonskim in slovenskim toponimskim sistemom obstajajo identične relacije v najrazličnejših pomenskih skupinah zemljepisnih imen. V članku se dotikamo samo nekaj zemljepisnih imen s slovenskega in makedonskega jezikovnega območja, ki so motivirana z osebnimi imeni. Obravnavani toponimi kažejo skupne lastnosti tako glede na besedotvorno zgradbo kot na izvor.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Stankovska L. Makedonsko‑slovenske toponimične paralele. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 20. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2505