Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919

  • Marija Kozar‑Mukič

Povzetek

V obravnavanih besedilih je ohranjena stara knjižna prekmurščina, ki so jo uporabljali tudi prekmurski pisci od začetka 18. stoletja. Besedni zaklad teh piscev je zbran v Slovarju stare knjižne prekmurščine Vilka Novaka. S tem je avtorica primerjala zgodovinsko‑narečna besedila, ohranjena v Županijskem arhivu v Sombotelu, v katerih je izrazje strokovno, uradovalno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jesenšek, Marko, Jezik prekmurskih abecednikov in učbenikov v 19. stoletju, Slovensko‑madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes, Budimpešta, 1998. 121–138.

Jesenšek, Marko, Zgodovinska dinamika prekmurskega jezika, Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost (ur. Vugrinec Jože), Murska Sobota, 2005. 69–80.

Kozar‑Mukič, Marija: Etnološko gradivo Štefana Lülika (prispevek k zgodovini slovenske etnologije). Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije ‑1, Ljubljana, 1982. 75–76.

Kozar‑Mukič, Marija, Jezik urbarjev Slovenske okrogline (Tótság) v 18. stoletju, Szlavisztikai Napok II. (Slavistični dnevi), Szombathely, 1986. 115–120.

Kozar‑Mukič, Marija, Podatki o načinu življenja prekmurskih Slovencev v 18. stoletju, Zbornik soboškega muzeja 4, Murska Sobota, 1995. 77–89.

Novak, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana, 2006.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Kozar‑MukičM. Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2493