Dve slovanski narečni coni

  • Fjodar D. Klimčuk

Povzetek

Po nekaterih lastnostih se slovanski narečni kontinuum deli na dve coni – severno in južno. Kot osnova za tako delitev je vzeta različna realizacija soglasnikov *d, *t, *z, *s, *n pred *e,*i, іn samoglasnikov *i, *y. Obstajajo govori z različno stopnjo prehodnosti. V nekaterih govorih se je ohranil arhaični model, ki je blizu praslovanskemu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
D. KlimčukF. Dve slovanski narečni coni. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2492