Vpogled v hrvaško ojkonimijo na severozahodni meji

  • Anđela Frančić Filozofski fakultet

Povzetek

Toponimija najbolj severozahodne hrvaške pokrajine Medžimurje do danes še ni bila popisana in ustrezno obdelana. Po kratkem orisu dosedanjih obravnav medžimurske ojkonimije in prikazu nekaj primerov sprememb ojkonimov skozi zgodovino avtorica v glavnih potezah prikaže morfološke, besedotvorne in pomenske značilnosti sodobne uradne medžimurske ojkonimije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Frančić, Anđela, Hadrovicsev prinos proučavanju međimurske ojkonimije, Hrvati u Budimu i Pešti, zbornik radova 1997.–2000., Hrvatska samouprava Budimpešte, Budimpešta 2001, str. 209–217.

Frančić, Anđela, Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojkonimi s pridjevima donji/gornji, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 21, Zagreb, 1995, str. 25–50.

Frančić, Anđela, Prvi spomen Međimurja, Kaj XXXIII, 1–2, Zagreb 2000, str. 61–70.

Frančić, Anđela, Međimurska ojkonimija i književni jezik, Rasprave Zavoda za jezik 14, Zagreb 1988, str. 51–58.

Hadrovics, László, 1934, Muraköz helynevei, Nyelvtudományi Közlemények 48, Budapest, str. 3–34.

Buturac, Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, 43–108, Zagreb 1984.

Kalšan, Vladimir (2006), Međimurska povijest, Čakovec.

Kapun, Vladimir (1982), Međimurje 1918., Zrinski, Čakovec.

Kolarić, Juraj (1992), Povijest Kotoribe, Zagreb.

Listine hrvatske (1863), izdaje Ivan Kukuljević Sakcinski, Zagreb.

Sabljar, Vinko (1866), Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije, Zagreb.

Skupina autora (2002), Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb.

Vidović, Josip (1989), Vodič stalnim postavom Arheološkog odjela Muzeja Međimurja Čakovec, Čakovec.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Frančić A. Vpogled v hrvaško ojkonimijo na severozahodni meji. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2484