Imenoslovje in etimologija imen

  • Dušan Čop

Povzetek

V prispevku avtor skuša razložiti, na kaj je treba pri etimologiji imen predvsem paziti: treba je do zadnjih podrobnosti poznati narečje in pokrajino, kjer so imena, ki jih raziskujemo, ter zbrati čim več primerov (tudi iz drugih dežel). Prav tako je treba poznati zgodovino kraja, zgodovinske dokumente. Pogosto so lahko odločilne drobne narečne posebnosti. Ob slovanskih imenskih značilnosti pa je pri številnih imenih treba upoštevati tudi križanje z romanskimi in germanskimi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Badjura, Rudolf, Ljudska geografija (Terensko izrazoslovje) I, II, Ljubljana 1953, 1957.

Bezlaj, France, Etimološki slovar slovenskega jezika I, II, III, IV, Ljubljana 1976, 1982, 1995, 2005.

Bezlaj, France, Slovenska vodna imena I, II, Ljubljana 1956, 1961.

Čop, Dušan, 1983, Imenoslovje zgornjesavskih dolin, Disertacija, Ljubljana, Tipkopis.

Čop, Dušan, 1995, Jezikovne in imenske značilnosti okrog Krope in v dolini Lipnice, Kroparski zbornik, Ob 100‑letnici Plamena, Kropa, Radovljica, Muzeji radovljiške občine, 190–197.

Čop, Dušan, 2002, Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8/2, Ljubljana, ZRC SAZU, 93–108.

Klemše, Vlado, Krajevna, ledinska in vodna imena v Števerjanu, Gorica 1993.

Mrdavšič, Janez, Krajevna in domača imena v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 2001.

Tuma, Henrik, Imenoslovje Julijskih Alp, Ljubljana 1929.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Čop D. Imenoslovje in etimologija imen. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2481